Så ska vi värma Borlänge och Falun

En stor del av Borlänges fjärrvärme till Borlängeborna har historiskt kommit från spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk. När Stora Enso meddelade nedläggning och det blev klart att Northvolt tar över köptes Panna 8 av Borlänge Energi.

En stor del av Borlänges fjärrvärme till Borlängeborna har historiskt kommit från spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk. När Stora Enso meddelade nedläggning och det blev klart att Northvolt tar över köptes Panna 8 av Borlänge Energi.

Northvolt påbörjade rivning under våren 2022 och en provisorisk bränsleinmatning fick byggas för att panna 8 skulle vara körbar under vintersäsongen. Nu, 2024 har det blivit dags att bygga en permanent lösning för framtiden och det ska vi göra tillsammans!  

Tiden är en avgörande faktor för ett lyckat projekt då pannan behöver startas i tid för kommande eldningssäsonger. Alternativet att komplettera med olja för att klara leveransen under vintern innebär en stor miljöpåverkan, något som är viktigt för oss att undvika.  

I projektet ingår byggnation av ny infart, våg, våghus, bränsleplan, dammar, pumphus, grundläggning och betongarbeten.

Som platschef har jag varit med i projektet från dag 1. Det mesta i förarbetet föll på plats under vintern och i mars påbörjade vi produktionen. Det blev en mycket kort fas 0 utan i stället var vi väldigt snabba med att sätta spaden i backen. Projektet är uppdelat i tre huvuddelar och två av dessa är redan i gång parallellt och den tredje påbörjas efter semestern. Det vill säga vi jobbar med produktionen samtidigt som projekteringen pågår – vi bygger planet medan vi flyger.  

Vi arbetar i nära samverkan med beställaren och jag måste säga att det fungerar fantastiskt bra. Jag vill nog gå så långt som till att säga att vi har en superbra relation och att det är en avgörande faktor för att projektet går så bra om det gör. För det första så har vi väldigt högt i tak när vi arbetar. Det gäller inte bara mig och de från Borlänge Energi som jag jobbar närmast utan så är det för alla i projektet, åtminstone hoppas jag att alla upplever att det är så. Vi vågar prata om allt och dryfta de eventuella problem vi ser under resans gång och vi ser till att i alla lägen vara lösningsorienterade. Eller som Borlänge Energis projektledare Lina Pettersson brukar säga: ”Vi kommer alla behöva ta många snabba beslut och man måste få göra fel.” 

För det andra, och det hänger förstås ihop med det jag just pratade om, jobbar vi väldigt mycket i nuet. Att vi arbetar tätt tillsammans gör att vi kan vara snabba till beslut och det innebär i sin tur att vi direkt kan lösa problemen allt eftersom de uppkommer. Vi har stor flexibilitet.  

En viktig del i arbetet är hållbarhetsaspekten. I projektet arbetar vi mycket med masshantering där vi kör massor till olika siter – beroende på vilket slags massor det handlar om och om det finns saneringsbehov eller liknande. Farligt avfall hamnar på ett ställe och ofarligt på ett annat och så vidare. Men i det här så jobbar vi också mycket med återvinning. Vi försöker hela tiden och i alla led att återanvända så mycket som möjligt att det gamla material som finns. Exempelvis finns det gammal bergkross som vi hittat och som vi kan använda som bottenutfyllnad i en annan huvuddel i projektet.  

Värmeverket vi är med och bygger är en del av värmesystemet som alltså förser både Borlänge och Falun med fjärrvärme. Och det är snabba ryck: redan till nästa vinter ska de första två delarna vara igång och nästföljande vinter ska den tredje och sista delen tas i drift. Här är det helt avgörande att vi har det nära samarbete som vi har med kunden: att vi hela tiden arbetar tillsammans med en ständigt pågående, öppen dialog. Det gör också att det här är ett otroligt roligt projekt att jobba i!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.