Rekordlyft när 9 000 ton tung bro skjuts på plats

Under 18 dagar i maj stängs Skånes pulsåder E6:an av helt norr om Malmö. Under denna tid ska en ny bro skjutas på plats och ge utrymme för de fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund som vi bygger på uppdrag av Trafikverket. En stor och viktig milstolpe i projektet.

Under 18 dagar i maj stängs Skånes pulsåder E6:an av helt norr om Malmö. Under denna tid ska en ny bro skjutas på plats och ge utrymme för de fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund som vi bygger på uppdrag av Trafikverket. En stor och viktig milstolpe i projektet.

Christoffer Eksandh, projektchef Fyrspåret Malmö-Lund, framför den nya motorvägsbron. Foto: Niclas Franzén, NCC.

Jag heter Christoffer och är sedan en tid tillbaka projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund, ett projekt i joint venture med det spanska byggbolaget OHL, som vi utför på uppdrag av Trafikverket.

Efter examen på Väg och Vatten började jag jobba som arbetsledare på NCC 1989 och har därefter haft flera olika roller både inom produktion och marknad. Förutom ett avbrott några år har jag varit NCC troget hela min karriär. Bland projekten jag varit en del av är jag särskilt stolt över Turning Torso i Malmö.

Ett av NCC:s största projekt

På senare år har jag arbetat som affärschef/anbudsledare och var med från början i anbudsarbetet för Fyrspåret Malmö-Lund. Sedan projektstarten 2017 har jag varit Commercial Manager samt biträdande projektchef tillsammans med min spanske kollega Raoul från OHL och nu axlar jag rollen som projektchef. Fyrspåret är ett komplext projekt med många olika samtidiga moment längs den 11 kilometer långa sträckan från Arlövs bangård strax norr om Malmö till Ringvägen i Lund. Just nu är vi cirka 270 personer som arbetar i projektet, varav cirka 60 från NCC och åtta från OHL. Förutom kollegorna från OHL är även flera underentreprenörer från andra länder.

Samarbetet med både OHL och Trafikverket fungerar bra och vi lär oss mycket av varandra. Vi har ett öppet klimat och håller just nu på att formera en ny struktur med ett gemensamt projektledningsteam med Trafikverket för att få en effektivare samverkansorganisation.

Som projektchef för ett av NCC:s största projekt är min vardag fylld av möten som behandlar såväl produktions- och ekonomifrågor som personal- och samverkansärenden. Kort sagt är min uppgift att se till att organisationen fungerar och att projektet löper på som det ska. Det fungerar bra trots att vi är en stor organisation som består av medarbetare inte bara från olika företag utan även olika länder. Att arbeta på engelska kan ibland ha sina utmaningar, så en och annan språkförbistring har det blivit!

Intensivt arbete dygnet runt

I maj inträffar en stor och viktig milstolpe i projektet. Då är det dags för lansering av en ny bro vid E6:an, där de nya järnvägsspåren ska passera under. Bron väger 9 000 ton och det är den tyngsta broflytten som gjorts i Sverige. För att inte behöva stänga av motorvägen under lång tid har den nya bron byggts vid sidan av vägen för att sedan skjutas på plats, ”lanseras” på fackspråk. Många förbipasserande har nog förundrats över jättebygget!

Under 18 intensiva dygn stängs motorvägen av helt och trafiken leds om. Direkt när avstängningen gjorts rivs den gamla bron och jordmassorna hanteras, därefter skjuts den nya bron långsamt på plats med hjälp av kraftiga domkrafter. Efter lanseringen ska E6:an återställas. Det är mycket som ska göras på få dagar, dessutom med en pandemi att ta hänsyn till och arbete kommer att pågå dygnet runt.

För att säkerställa att allt ska fungera har mycket förberedande arbete gjorts och alla moment är minutiöst planerade. Trots god planering kan det såklart inträffa saker. Vi har därför arbetat mycket med riskminimering och tagit fram backupplaner. För två år sedan genomförde vi på samma plats vid E6:an en liknande avstängning. Men då var det två brolanseringar efter varandra, med mycket gott resultat. Vi har stor respekt för uppgiften men är trygga med vårt sätt att hantera uppgiften på även denna gång.

Läs mer om lanseringen på trafikverket.se Nya bron vid trafikplats Alnarp snart klar för rekordflytt – Trafikverket

Ytterligare två brolanseringar i höst

I höst genomförs två mer ”normalstora” brolanseringar vid den nya stationen på Klostergården i Lund. Medan detta arbete genomförs stängs tågtrafiken av i nio dygn och ersätts då med buss.

Arbetet påverkar många både resenärer och kringboende. Men hittills är de flesta mycket förstående för de olägenheter projektet innebär. Det är mycket efterlängtat med förbättrad tågtrafik på sträckan mellan Malmö och Lund, som är en av Sveriges mest trafikerade. De kringboende ser även stora fördelar med inte minst minskade bullernivåer.

Projektet befinner sig sedan inkopplingen av provisoriska tågspår i höstas i ett intensivt skede med schakt- och betongarbete samt spårarbete. 5 kilometer av de nya järnvägsspåren kommer vara nedsänkta i marken och en del av sträckan blir tunnel.

I september 2022 skiftar vi över från de provisoriska spåren till de nya på merparten av sträckan. Därefter färdigställs sista sträckan in till Lund och de provisoriska spåren tas bort. 2023 är projektet helt klart och då är jag och mina kollegor redo för nya utmaningar, kanske en tunnel…

Om Fyrspåret, Malmö-Lund

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar bygger Trafikverket ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.

Läs mer på Fyrspåret Malmö-Lund | NCC

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Johnny

  21 april, 2021 14:38

  ”Inte Ringvägen i Lund”???
  Var ligger den?😳

  • Ann-Katrin Johansson

   21 april, 2021 15:34

   Tack för din uppmärksamhet. Ringvägen ska det vara, uppdaterat nu.

 • Jennie

  27 april, 2021 13:47

  Spännande läsning!

  • Karin Holmertz

   28 april, 2021 13:54

   Tack så mycket för din fina kommentar Jenny!
   Vänliga hälsningar Karin, NCC