Rakt genom berget på Centralen

En del av Västlänkens tågtunnel kommer att gå genom Gullberget strax öster om Centralstationen i Göteborg. Där är det inte bara att spränga sig fram eftersom ett statligt byggnadsminne, Skansen Lejonet, ståtar uppe på berget.

Vi har tätat berget, satt förstärkningsbult och borrat för förskärning. Dessutom har vi gjutit igen rum inne i berget som Trafikverket tidigare använt som en slags driftcentral. Framöver påbörjas arbete med att säkerställa att både berg och spontlåda är täta. Efter det ska en ramp grävas ner sju meter under befintlig marknivå mot tunnelmynningen på östra sidan och nu i maj påbörjas mindre sprängningar (förskärning) för att kunna etablera ett påslag till tunneln.

I juni börjar själva tunneldrivningen med borrning och sprängning. Att hålla nere vibrationerna är viktigt, vi vill ju såklart att fästningen står kvar intakt efter att vi gjort vårt arbete. Vi mäter noggrant och har stenkoll. För att inte riskera för stora vibrationer kommer vi att gå varsamt fram och bara spränga ca 2 meter i taget. Det innebär att våra sprängningsarbeten i Gullberget kommer att pågå under förhållandevis lång tid – ca 14 månader. Å andra sidan blir det mindre buller.

Skonsam metod

Vi kommer att använda oss av olika tekniker på de olika sidorna av berget. På den västra sidan av Gullberget blir det bergssågning eftersom bergsskärningen (ytan som blir kvar) blir synlig. Att såga sig genom berget ger ett fint, rakt snitt som är estetiskt tilltalande. Metoden är skonsam både ur buller- och vibrationssynpunkt. På östra sidan blir det en 30 meter lång betongöverdäckning som fylls ut med massor och utformas som en parkmiljö. Där kommer bergsskärningen inte att synas, så där kan vi spränga bort berget.

Vattnet är en stor utmaning, inläckagekravet är väldigt tufft: 5 L/min per 100 meter tunnel. I en längre tunnel säg 500 meter utgör påslagen en mindre procentuell andel av tunneln. Men i vår tunnel som bara är 98 meter utgör påslagen en väldigt mycket större del och eftersom påslagen är de ställen där det är störst risk för inläckage blir kraven tuffare för oss.

Efter sommaren 2021 blir det genomslag, en milstolpe vi ser fram emot.

Ha det gott!
Fredrik Johansson, blockchef för schakt och grundläggning inom den östra produktionen på E02 Centralen.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.