Projektstudion ger bygget en bra start

Innan vi ens satt spaden i marken ska den digitala byggnaden vara färdig in i minsta detalj. Att leda arbetet att tillsammans skapa projektet i den virtuella världen är mitt jobb. Jag heter Anna Joelsson och jobbar som projekteringsledare på NCC.

Innan vi ens satt spaden i marken ska den digitala byggnaden vara färdig in i minsta detalj. Att leda arbetet att tillsammans skapa projektet i den virtuella världen är mitt jobb. Jag heter Anna Joelsson och jobbar som projekteringsledare på NCC.

Bilden ovan visar Kv Masthusen i Malmö, som jag just nu arbetar med. Här ska det bli både bostäder, förskola och mobilitetshubb.

Det är mycket att tänka på innan ett projekt kan rulla igång. Bygghandlingar behöver tas fram, material köpas in och projektet planeras. På NCC har vi många duktiga medarbetare som alla är experter inom sitt område. Min erfarenhet är dock att det blir mycket bättre om man tar sig an detta tillsammans. Det är lätt hänt att man skapar öar av effektivitet som har för mycket vatten mellan sig för att kunna kommunicera.

Vårt mål i projekteringen är att man på arbetsplatsen inte ska behöva lägga tid på att fundera på hur problem ska lösas eller vad man skulle vilja göra annorlunda, det ska vara löst i projekteringen. Som alla vet ökar kostnaderna ju längre in i projektet vi behöver ändra något. Så vi försöker se svårigheter när de fortfarande bara är ett streck på en ritning istället för tre dagars bilande i betong.

NCC Projektstudio

För att samarbeta på ett bra sätt använder vi ”NCC Projektstudio”. Det är ett forum där vi tillsammans med våra konsulter och beställare tar fram de handlingar och uppgifter som behövs för att kunna sätta spaden i marken.

Projektstudion är både en plats där vi arbetar tillsammans och ett arbetssätt för alla inblandade att komma samman som grupp och förbereda sig för starten av produktionen. Vi använder oss av digitala verktyg för att visualisera vår produkt och säkerställa att vi har samsyn i det vi gör. Vi pratar ihop oss om vilken information som behöver komma fram inom gruppen – om det så är bygglov för bodarna, anmälan för provisoriskt vatten eller en lösning av takfoten.

Ett projekt jag nyligen varit projekteringsledare för är Nya Burlövsbadet, som nu håller på att byggas norr om Malmö. Där hade vi en mycket effektiv projekteringsprocess trots över 100 deltagare. Efter kundönskemål deltog även besiktningsgruppen i projekteringen för att säkerställa produkten och minska riskerna till kund.

Nya Burlövsbadet – arkitektskiss av Liljevall, 3D-bild från modellen samt aktuell bild från byggarbetsplatsen. Det nya badet ska vara klart 2022.

Blir sammansvetsat gäng

Jag har jobbat med NCC Projektstudio sedan våren 2017 och trivs väldigt bra med arbetssättet. Det känns verkligen som att man lämnar sin logga vid dörren och blir en del av Projektet AB. Där jobbar vi mot samma mål; att leverera bästa möjliga produkt samtidigt som vi håller oss inom de ekonomiska ramarna beställaren satt upp.

Man blir ett sammansvetsat gäng vilket det gör det svårare att komma med undanflykter till varandra, till exempel varför man inte levererat det man skulle när man vet att arbetskollegan man ska jobba med hela dagen sitter och väntar på uppgiften. Nu i Coronatider arbetar vi tillsammans via Teams, men jag hoppas att vi snart kan gå tillbaka till att träffas fysiskt.

Arbete i NCC Projektstudio. Bilder från 2019.

Samverkan utifrån sin expertis

Projektstudiotänket bygger på att man samverkar med varandra och varje person i gruppen har sin specialitet. Om arkitekten går sin egen väg skulle huset vara väldigt estetiskt tilltalande men kanske inte innehålla tillräckliga teknikutrymmen. Likaså om konstruktören utförde huset skulle det vara strukturellt optimerat men kanske inte så snyggt. Genom att även ha med installatörer, inköp, kalkyl, och platsledning kan vi tillsammans skapa ett optimalt projekt, bygga kostnadseffektivt, inte föreskriva saker som försvårar arbetet för någon part o s v.

Arbetssättet i NCC Projektstudio kräver mycket av oss som grupp. Det är viktigt att man själv är med och driver sina frågor under dagarna, om det så är att man som fuktspecialist vill diskutera en grunddetalj med konstruktören eller att inköp vill stämma av ett anbud med platschefen. Allt detta kan projektstudion inrymma när man utnyttjar den rätt.

En dag i NCC Projektstudio

Vi träffas vanligen en dag i veckan för arbete i NCC Projektstudio under projekteringen. Upplägget på en dag är ungefär så här:

 • 8.00 Dörrarna öppnas, chans att plocka upp och logga in med sin dator och hämta en kaffe
 • 8.30 Genomgång av dagens arbetsgång, punkter som behöver lösas etcetera.
 • 8.45 Fritt fram för eget arbete, svara på frågor, samverkan i mindre arbetsgrupper
 • 12.00 Lunch
 • Fritt arbete igen
 • 15.00 Genomgång av de beslut som kommit upp under dagen och kontroll av att alla punkter är lösta

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Roger Persson

  18 mars, 2021 15:23

  Anna du är suverän i din roll, imponerar om och om igen

 • Hans

  20 mars, 2021 08:28

  Hej Anna. Jag följer gärna din blog. Arbetssättet med Projektet AB är så rätt. Hoppas att få vara i ditt projekt igen någon gång. Vi hörs.