Prefabricerat på höjden på Masthuggskajen

Den som nyligen varit förbi Järntorget i Göteborg har nog sett att det byggs en del där. Till exempel de tre fastigheter vi bygger på Masthuggskajen. Först klart blir Våghuset som med sina 14 våningar kommer ha strålande utsikt över området.

NCC ska bygga tre hus på Masthuggskajen i Göteborg, för närvarande är vi i full produktion med två av dom. Jag jobbar som Blockchef på Våghuset, det huset som ligger närmast Järntorget. För ett par veckor sedan blev vi klara med stommen, en milstolpe i projektet.

Men att vi nått en milstolpe betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi jobbar intensivt och i fokus nu står montaget med glasfasaden på Våghuset, en så kallad elementfasad som vi startade med i februari. Vi jobbar även med hissmontage och installationsarbeten. Målet är att få tätt hus nu till sommaren. På Brick Studios pågår arbete med stommen, som snart också är klar. På det huset blir det en murad fasad, det kommer bli den högsta murade byggnaden i Norden med sina 16 våningar.

En lågdel på 7 våningar förbinder båda husen. På lågdelens tak blir det en takterrass på cirka 1200 kvadratmeter som kommer nyttjas av båda husen. Lokalerna i båda husen är mestadels kontorsytor, förutom på entréplanet, där det kommer bli restauranger, ett gym och lite annan verksamhet.

Prefabricerade moduler underlättar

Både stommen och fasaden på Våghuset är prefabricerade. Även installationsschakterna kommer färdiga och lyfts på plats. Det är en produkt som utvecklas av våra kollegor på NCC i Danmark som sparar mycket tid för våra installatörer. Dessutom är det en arbetsmiljömässig fördel med prefabricerade installationsschakt eftersom tiden de behöver arbeta på höjd minimeras.

Säkert arbete på hög höjd

Just arbeten på hög höjd är ett av byggbranschens högriskområden, vi jobbar ständigt med säkerheten och lägger stort fokus på detta. Vid stommontaget använder vi fallskyddssele till dess att skyddsräckena kan monteras. Glasfasaderna monteras inifrån med hjälp av kran, och även där används fallskyddssele eftersom vi tillfälligt måste ta bort skyddsräckena för att montera fasadelementen.

Spektakulära fasader

Fasaderna på båda husen kommer att bli spektakulära, båda på sitt sätt. Men det som kommer sticka ut mest, tror jag, är den gavel på Våghuset som vetter mot Järntorget. Hela den fasaden består av kraftigt böjda element som ser ut som stora vågor, där har arkitekten gjort ett fint jobb med att knyta samman uttrycket i huset med platsen och dess historia – vågor i huset, järnvågen som fanns i området en gång i tiden och vattenvågor i älven. Den fasaden blir unik för stadsbilden i Göteborg. Det är väldigt givande att få jobba med ett så här intressant projekt med en fastighet som kommer att sticka ut och verkligen synas.

Hej från Masthuggskajen!
//Jimmy Sörensen, Blockchef Våghuset

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.