”Partnering är att köpa grisen i säcken” – Fel!

Projekt inom vatten och avlopp (VA) är bland de större investeringar en kommun kan göra och är komplexa till sin natur. De flesta kommuner lider brist på resurser och VA-kompetens. Partnering är ett sätt för kommuner att ändå kunna genomföra de investeringar inom VA som behöver göras.

Projekt inom vatten och avlopp (VA) är bland de större investeringar en kommun kan göra och är komplexa till sin natur. De flesta kommuner lider brist på resurser och VA-kompetens. Partnering är ett sätt för kommuner att ändå kunna genomföra de investeringar inom VA som behöver göras.

Eftersom VA är en enormt komplex industriprocess med flera olika perspektiv att ta hand om måste kunden lägga många timmar på att få fram ett förfrågningsunderlag som håller måttet. Många kommuner har ofta inte kompetens att själva klara av det, utan måste köpa konsulthjälp. Då blir det lätt många konsulttimmar, och kostnaderna och kontrollen sticker iväg.

I partnering definierar vi tillsammans med kunden vad som ska göras i projektet. Det kan för många låta som att man köper grisen i säcken, med öppna ögon. Men så är det inte. Kunden har ju ett behov som är känt, men kanske inte har kunnat specificera det tillräckligt.

Min erfarenhet är att när vi går genom kundens behov och gör genomlysningar med all personal så framkommer det saker som VA-bolagsledningen och eventuella konsulter inte känner till. När vi med hjälp av arbetssätten i partnering fångar upp dessa aspekter i projektet tar vi bort framtida felkällor, det blir så att säga rätt med en gång.

Det är inte nödvändigtvis enklare att jobba i partnering, men jag hävdar att det är bättre för kunden eftersom projektet levereras med högre kvalitet, kundnöjdheten är generellt sett större i partneringprojekt och det är mer kostnadseffektivt. Dessutom ger det färre garantiärenden och bättre förvaltningsprojekt – bättre ekonomi för kommunen i långa loppet alltså.

Tror du inte på mig? Men kanske tror du på Roger Rohdin som är VA-chef i Jönköpings kommun. Vi jobbade ihop med att bygga om Simsholmens avloppsreningsverk, ett fantastiskt projekt där vi fick till en riktig halleluja-stämning eftersom samarbetet fungerade så bra.

Är du i Almedalen så är du varmt välkommen till NCC:s seminarium på Vattenforum, där jag berättar om partnering inom VA-projekt. Där kan du också lyssna på min kollega Simon Åkerlund som ska berätta om varför man inte ska gräva upp hela gatan bara för att man behöver förnya sina VA-ledningar. Här är länken: ”Vi har världens renaste vatten – hur har vi det i morgon också?”

// Per Johansson, affärschef NCC Infrastructure Vatten- och miljöteknik

 

[box] I partnering bildar beställare och entreprenör en gemensam organisation som samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna som tillsammans bygger ett starkt lag med samma mål och tydlig taktik.[/box]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.