På Berggruppen jobbar vi stenhårt med förbättrad arbetsmiljö

Det var nära men vi nådde inte ända fram. Vi var finalister när Håll Nollans arbetsmiljöpris delades ut i förrgår på Construction Summit i Stockholm men vann tyvärr inte. Men det faktum att vi var nominerade talar sitt tydliga språk: vi är på rätt väg.

Det var nära men vi nådde inte ända fram. Vi var finalister när Håll Nollans arbetsmiljöpris delades ut i förrgår på Construction Summit i Stockholm men vann tyvärr inte. Men det faktum att vi var nominerade talar sitt tydliga språk: vi är på rätt väg.

Första av allt vill jag säga att vi är naturligtvis otroligt glada och stolta över att ha varit nominerade till priset. Och det hade varit ett pris som gått till alla våra medarbetare som varje dag bidrar till vår goda arbetsmiljö. Nu blev det inte så men det var likafullt ett erkännande om att vi har kommit långt i vårt arbete med hälsa och säkerhet.

Berggruppen på NCC består av runt 75 personer som arbetar med borrning och sprängning ovan jord. Ett tjugotal är tjänstemän, resterande yrkesarbetare, personalen är utspridd över landet med många som arbetar ensamma eller i små team.

För oss har det varit viktigt att arbeta med att alla ska känna samhörighet i gruppen. En utmaning är att personalen är utspridd med många som arbetar ensamma eller i små team, vilket gör det extra svårt att få till en teamkänsla och kommunicera med alla.

Det viktigaste är då att skapa en gemenskap och lagkänsla så att våra medarbetare känner på riktigt att vi bryr oss om dem och att de bryr sig om varandra. Eftersom vi inte kan skapa lagkänsla genom att träffas måste vi jobba på andra sätt. Lagkänslan är viktig i hälsa- och säkerhetsarbetet därför att engagerade medarbetare bryr sig om varandra om man är ett lag.

Vi har tänkt långsiktigt och jobbat på att få till en struktur för möten och träffar där arbetsmiljö alltid tas upp först. Detta skapar en naturlig dialog, både positiva och negativa, kring arbetsmiljöfrågor på våra arbetsplatser. Vi har också varit noga med att lyssna och vara beredda att anpassa våra arbetsmiljörutiner så att de fungerar i vardagen. Om rutinerna inte fungerar i vardagen görs de inte.

En nyckel har varit att etablera ett veckobrev där vi använder det som rapporterats in och sprider det som har hänt – både det som inte gått så bra och de goda exemplen. Med vårt veckobrev vet våra medarbetare var alla jobbar och vad alla gör genom den gemensamma planeringen. I detta brev följer enklare bilder med beskrivning från olika arbetsplatser och om det har hänt något positivt eller negativt.

Viktigt är även också platsbesök av chefer på olika nivåer där man ser till att arbetsmiljöfrågorna blir en naturlig del av besöket. Detta ger att det hela tiden finns en öppen dialog om arbetsmiljö. Det gäller såklart med medarbetare och beställare.

Tillsammans med våra duktiga medarbetare sliter vi varje dag för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Nomineringen till Håll Nollans arbetsmiljöpris var ett kvitto på det. Nu fortsätter arbetet!

/Torgny From och Fredrik Eklind

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.