Omfattande stambyte i Kronprinsen i Malmö

Stambyte till nästan 700 lägenheter, en stor del av dem i ett 28 våningar högt hus under pågående fasadrenovering. Med kvarboende och mitt i pandemin - låter som en verklig utmaning, men det gick bra. Jag heter Linda och jobbar som platschef på NCC i Malmö, senast på projekt Kronprinsen där jag ansvarade för delentreprenaden för tappvatten och relining.

Stambyte till nästan 700 lägenheter, en stor del av dem i ett 28 våningar högt hus under pågående fasadrenovering. Med kvarboende och mitt i pandemin – låter som en verklig utmaning, men det gick bra. Jag heter Linda och jobbar som platschef på NCC i Malmö, senast på projekt Kronprinsen där jag ansvarade för delentreprenaden för tappvatten och relining.

 ”Tappvatten och relining” är en av flera delentreprenader i ett stort ombyggnads- och renoveringsarbete i Kronprinsen, ett område som spänner över ett helt kvarter i centrala Malmö. Totalt arbetar cirka 200 personer i projektet, varav som mest 20 i min delentreprenad.

Kvarboende hyresgäster

Arbetet påbörjades i december 2019 och avslutades sommaren 2022. Till följd av pandemin pausades arbetet under en tid 2020. Först byttes stammar i källare, därefter drogs nya ledningar för kall- och varmvatten till alla lägenheter. Ledningarna drogs i utrymningstrappor och hisshallar, men kläddes in så de inte syns.

Arbetet utfördes trapphusvis, ungefär fem veckor i varje. Vid omkoppling gjordes cirka 18 lägenheter på en dag och jobbet planerades så att det i de flesta fall räckte med en dags avstängning av vattnet, vilket medförde att de boende kunde bo kvar under arbetet.

Till följd av pandemin infördes noggranna rutiner; naturligtvis att inte jobba när man var sjuk och inte heller gå in i en lägenhet om någon där var sjuk. Vi använde munskydd och handsprit i massor samt höll arbetslagen isär. Det blev en del omplanering vid sjukdom, men i det stora hela fungerade det jättebra.

God dialog med de boende av stor vikt

Kommunikation är viktig i projekt av denna typ. Många av de boende var oroliga; för att vi skulle komma in i bostaden och utföra arbete och för vad vi skulle göra. Men när de väl träffat oss var de flesta nöjda. Många är äldre och inte sällan ”sällskapssjuka”. Vi hade såklart handplockat medarbetare för uppdraget som vi vet passar för denna typ av arbete och som är bra på att hitta balans.

Jag tycker det är roligt att arbeta i produktionen och trivs bra med det. Kronprinsen var mitt första uppdrag som platschef, men jag har tidigare arbetat som projektingenjör på NCC i åtta år och Skanska lika många år. Dessförinnan var jag på anläggningssidan och byggde järnväg åt Banverket, bland annat dubbelspår mellan Helsingborg och Kävlinge. Framåt hoppas jag fortsätta som platschef, Kronprinsen gav mersmak!

Om projekt Kronprinsen

På uppdrag av bostadsfastighetsbolaget Heimstaden omvandlar NCC kvarteret Kronprinsen med allt ifrån stambyte och fasadrenovering till ombyggnad av stadsdelscentrum och konvertering av kontor till lägenheter. Projektet är komplext och sträcker sig över ett helt kvarter med pågående verksamheter och kvarboende.

Totalt omfattas 730 hyreslägenheter i fem huskroppar, varav den mest utmärkande är ett 28-våningshus med en mosaikfasad i olika blå nyanser. Övriga huskroppar utgörs av två tiovåningshus, ett loftgångshus med sex våningar samt ett sexvåningshus. I området finns även stadsdelscenter, vårdcentral samt ett stort antal kommersiella lokaler. Kronprinsen byggdes 1964 och höghuset var Malmös högsta byggnad fram till 2005 då NCC-byggda Turning Torso stod klar.

Läs mer om projektet på ncc.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.