Olika typer av säkerhetsbarriärer på Vårvik

Arbete nära vatten, flera företag inom samma område och tredje man nära inpå. På Vårvik har vi jobbat med flera olika typer av säkerhetsbarriärer för att förhindra olyckor.

Vårvik ska bli en ny stadsdel i Trollhättan. Området ligger vackert beläget precis bredvid Göta Älv som far förbi i strid ström – det är inte långt till de mäktiga fallen i Trollhättan.

Säkerhetsbarriärer vid älvkanten

En del av uppdraget på Vårvik är att förstärka älvkanten eftersom geotekniska undersökningar hade visat att det var stor risk för ras och skred ut i älven. Arbetet med att förstärka älvkanten gjordes alltså i direkt närhet till vattnet. På sina ställen var arbetsområdet högt beläget, ca 8–10 meter, då en bergknalle sticker upp längs med älven. Området som skulle förstärkas var 300 meter långt och sträcker sig en liten bit ner i vattnet. Förstärkningen gjordes inifrån älvkanten etappvis.

I riskbedömningen som gjordes konstaterades att den stora risken var att falla i vattnet. För att förhindra det har vi främst jobbat med kravallstaket och i vissa fall sele. När staketen har stått vid berg har vi fått göra fast dem med expanderbult i berget. På vissa ställen har vi kunnat göra fast i byggnadsställningar. Det har inte varit möjligt att ordna med barriärer på alla ställen. Då har vi istället jobbat med fallsele och gjort fast oss i något av de 2 ton tunga betongfundament som vi kan ställa ut. Ett annat exempel där vi inte har kunnat nyttja barriärer är när vi har jobbar upp älvkanten. Då är man ju in vattnet redan så där har vi haft flytväst istället, även grävmaskinisten.

Mellan entreprenadområden

Vårvik är ett stort område och är för tillfället uppdelat i tre olika områden. Arbetsområdena avskiljs med kravallstaket, viltstängsel fastgjutna i backen och nätgrindar med lösa fötter. Projektet har ordnat med en skylt för att underlätta så att allt och alla ska komma rätt – och för att man ska kunna se vem som har arbetsmiljöansvar för respektive område. En annan del av vårt uppdrag har varit att sanera marken på det stora området. Men det ska min kollega Anders Ahlqvist blogga om snart så det beskriver jag inte här.

Säkerhetsbarriärer för tredje man

En del i projektet är att rusta upp de populära promenadstråk som finns i området runt Vårvik, då de var slitna och behövde förstärkas. Området var öppet och tillgängligt under de två veckor som arbetet tog att utföra. För att informera tredje man fanns en tavla intill parkeringen med information om vad som pågick i området. De områden där vi för tillfället arbetade med tunga maskiner var avspärrade med sedvanliga kravallstaket. När vi flyttade arbetet tog vi med oss avspärrningarna och satte upp dem på nytt.

Nu jobbar vi med nästa etapp

I skrivandes stund är både marksaneringen och arbetena vid vattnet klara och vi har gått vidare till att jobba med förberedande arbeten inför byggstart av etapp 2. Nu ska vi ska lägga rör för vatten och avlopp, bygga gator, torg och gång- och cykelbanor.

Sammanfattningsvis har det gått mycket bra och vi har kunnat jobba på ett säkert och effektivt sätt. Vi kör vår dagliga säkerhetsgenomgång på morgonen och går genom det vi har framför oss under dagen. Det är ordning och reda med arbetsberedningarna och vi har toppenbra stöd från geoteknik-gänget som ger oss bra förutsättningar att kunna jobba säkert.

Vänliga hälsningar från Trollhättan

//Anders Påsse, platschef NCC Infrastructure

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Lars-Gunnar Larsson

    8 april, 2021 13:19

    Väldigt intressant och kul att läsa om ert arbete med säkerhetsbarriärer. Mycket bra jobbat!