När partnering är som bäst

En akutmottagning måste fungera 24 timmar om dygnet, även under en ombyggnation. För att detta ska fungera är god partnering och ett sammansvetsat team A och O.

I projektet Framtidens Sjukhus bygger vi nytt och renoverar vårdlokaler på sjukhusen i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, eller KSK förkortat, genomför vi en nybyggnation och en mängd renoverings- och tillbyggnadsprojekt.
En ombyggnation av akutmottagningen är precis slutbesiktigad, godkänd och överlämnad till beställaren. Tack vare ett bra samarbete med lokala entreprenörer och ett sammansvetsat team, blev akuten-projektet mycket lyckat där vi alla arbetade mot en gemensam målbild.

Håller tidplan trots omfattande rivning

När rivningen av omkring 1 000 kvadratmeter vårdlokaler drog i gång blev det uppenbart vilket omfattande arbete det skulle bli. De befintliga lokalerna har byggts i omgångar och att få ihop information om tidigare byggnationer var en utmaning. Ett hus som saknar viss dokumentation om vad som finns i väggarna gör det extra viktigt att ta höjd och planera för det oförutsedda.

Här har alla entreprenörer hjälpts åt. Genom bra partnering har samarbetet underlättats mellan olika discipliner. Till exempel har gas, ventilation och el tillsammans säkerställt vad som ska monteras ner och vad som ska sparas för att kunna utföra sina installationsarbeten längre fram i projektet.

Rivningen av akuten blev komplicerad och vi kämpade för att komma i fatt i tidplanen, men tack vara ett fantastiskt samarbete med alla installatörer lyckades vi hålla sluttiden.

Bygger bra kultur med pepp

Projektets bemanning har underlättat för partnering. Många projektledare och ledande montörer har arbetat ihop tidigare och utvecklat ett bra samarbete under lång tid. Dessutom har personalomsättningen varit låg, vilket varit ett stort plus.

Tidplanen har följts upp varje vecka för att stärka och tydligare klargöra för alla i projektet vad som pågår just nu och vilka delmål som gäller för arbetet framåt. Tack vare uppföljningarna kunde även nya delmål läggas till eller flyttas runt på veckobasis. Det har varit ett framgångsrikt sätt för oss att lyfta blicken och se helheten.
På KSK har de mjuka parametrarna fått stort fokus, även detta har bidragit till lyckad partnering. Exempelvis har vi under samordningsmöten med installatörer verkligen sett till att lyfta projektets mål och diskutera trivsel och samarbete. I partnering är det väsentligt att ta hänsyn till de mjuka parametrarna: att tro gott om varandra, föregå med gott exempel och att vara en god förebild i projektet.

Det gäller att utveckla en förtroendeingivande miljö. Blir något fel, är det viktigt att ärligt kunna säga det och be om hjälp att tillsammans hitta en lösning.

Det måste finnas en närhet till beröm och pep, att bygga en bra kultur att se varandra i. Detta föder, enligt vår erfarenhet, en känsla av att vilja göra bra saker. Tryck gärna på det som går bra och tryck sedan på det ännu lite mer.

Viktigt för delaktigheten har även varit att göra projektet till ”vårt gemensamma projekt”, de flesta av oss är sörmlänningar och det känns bra i hjärtat att bidra till samhällsutveckling genom bättre lokala vårdmöjligheter.

Löser utmaningar tillsammans

Tre veckor innan slutbesiktning uppstod problem med ventilationen och samarbetet ställdes på prov. Här trädde vi-känslan fram, vi skulle lösa utmaningen tillsammans! Med gemensamma krafter plockades innertaken ner för att installera spjäll i ventilationen. Ett stort ingrepp i projektets absoluta slutskede. Tack vare kulturen i projektet var det ingen tvekan om att situationen skulle lösas tillsammans. Vi klarade det och slutbesiktningen godkändes. Akuten på KSK är ett framgångsrikt exempel på partnering när det fungerar som bäst. Detta mindset och hur bra det fungerar när partnering används fullt ut tar vi med oss till framtida projekt och skapar förutsättningar för att lyckas även med dessa.

Lösningar hittar man bäst tillsammans och den devisen jobbar VI efter.

/Pontus Frondelius, projektchef NCC Building Västmanland/Sörmland

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.