Mer hjärta bygger bättre arbetsmiljö

Vår nollvision handlar om att rädda liv och vi jobbar aktivt med allt från fokusområden till konkreta åtgärder. Kunskap om regler, personlig skyddsutrustning och inte minst attityder och beteenden. För en av utmaningarna i arbetsmiljöarbetet är att det handlar om mer än kunskap och regler. Det är mer än checklistor som ska bockas av. Det handlar också om att se och bry sig om varandra.

Vår nollvision handlar om att rädda liv och vi jobbar aktivt med allt från fokusområden till konkreta åtgärder. Kunskap om regler, personlig skyddsutrustning och inte minst attityder och beteenden. För en av utmaningarna i arbetsmiljöarbetet är att det handlar om mer än kunskap och regler. Det är mer än checklistor som ska bockas av. Det handlar också om att se och bry sig om varandra.

I NCC har vi haft säkerheten högst på agendan sedan många år tillbaka. I min roll som avdelningschef på NCC Building har jag tillsammans med mina medarbetare arbetat hårt för att minska olyckorna och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Jag är glad och tacksam över att alla medarbetares engagemang och hårda arbete ger resultat och att olyckstalen sjunker. Men det är viktigt att vi inte lutar oss tillbaka nu. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och bli ännu bättre. Noll olyckor behöver vi underhålla och aktivt fortsätta att arbeta för.

Alla kan göra något för arbetsmiljön utifrån sin roll

Sedan jag själv fick uppleva det där samtalet om att det skett en olycka, gör jag ännu mer för att det inte ska hända igen. Den känslan önskar jag att alla har med sig i sin vardag. Att våga säga till om ett arbetsmoment kan utföras på ett säkrare sätt eller uppmärksamma kollegan som valde att arbeta på fikarasten. Jag vill att alla, utifrån sin roll på arbetsplatsen, känner att de gör allt de kan för att bidra till en hälsosam och säker arbetsplats.

För att öka engagemanget ytterligare och som en del i vårt långsiktiga och systematiska arbete arrangerar vi Nollvisionsdagarna under hösten. På de fyra huvudorterna i avdelningen – Jönköping, Skövde, Kalmar och Växjö – samlas alla medarbete för en heldag om arbetsmiljö med föreläsningar och dialog kring viktiga ämnen som värderingar, olika situationer på arbetsplatsen och framtiden.

Vad jag vill att deltagarna tar med sig från våra Nollvisionsdagar? Mer hjärta – tänk efter före och var rädd om dig själv och dina kollegor. 

/Martin Suurkuusk, avdelningschef NCC Building

Se bildspel

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.