Många moment på Drottningtorget i Trollhättan

Många tror att upprustning av ett torg innebär lite kantsten och en plantering. Så har det inte varit i Trollhättan, långt ifrån kan jag säga. Och vi hade aldrig klarat av det utan våra fantastiska medarbetare.

Vi har det senaste halvåret rustat upp Drottningtorget i Trollhättan och installerat ett vattenspel. Projektet drogs igång redan 2017 men då med en annan entreprenör. Vi kom in i juni och levererar projektet till staden nu vid jul och nyår. Invigningen av vattenspelet är på själva nyårsafton.

Projektet är rätt litet till ytan men har omfattat dels många moment, dels moment som vanligtvis inte görs i upprustningsprojekt. Bland annat har vi schaktat för och installerat djupa brunnar, gjort stora och tunga lyft med 95-tonskran, installerat pumpar och andra fontänmaterial, gjutit betongstråk och dragit markvärmerör för att värma gångstråken för att undvika is och halka, installerat värme och vatten med mera. Och såklart – plattsättning och planteringar. Ett intensivt projekt med mycket arbete på kort tid.

Kreativa och duktiga medarbetare

Vi har haft en del utmaningar, bland annat så har vi haft ett begränsat utrymme med två projekt precis bredvid – ett på var sida. Samordningen med dem och logistiken till projektet har varit noga planerad.

En av de största utmaningarna vi har haft var när vi gick på berg vid projektets start, det fanns inget berg inritat i våra handlingar och det visade sig att markundersökningen hade missat bergknallen med 20 cm. Så det där behövde vi ta bort. Men man spränger inte hur som helst mitt i en stad, så vi använde snigeldynamit och spräckte sönder berget. Då gör man så att man systemborrar en massa hål och injekterar in expanderande cement i hålen, cementen expanderar och spräcker sönder stenen. Men allt berg gick inte att ta bort, så vi fick projektera fram ny placering på brunnar och rör.

Vi har genomfört ett riktigt fint projekt tack vare våra kreativa och duktiga medarbetare, vilken kompetens vi har i vårt företag! Dessutom har både beställaren och de två arbetslag vi har haft bredvid oss varit toppen.

Stort tack alla för ett fint samarbete!

Hälsningar
/Karl Fransén

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.