Lyckad inkoppling av tillfälliga järnvägsspår mellan Malmö och Lund

I slutet av augusti växlade vi över tågtrafiken till de tillfälliga spår som ska användas under byggtiden av fyra nya järnvägsspår. En inte helt okomplicerad manöver, men som fungerade enligt plan tack vare gott samarbete, bra organisation i alla led, god planering och bra riskarbete. 

I slutet av augusti växlade vi över tågtrafiken till de tillfälliga spår som ska användas under byggtiden av fyra nya järnvägsspår. En inte helt okomplicerad manöver, men som fungerade enligt plan tack vare gott samarbete, bra organisation i alla led, god planering och bra riskarbete. 

Jag heter Karin Svensson och ansvarar för järnvägsdelen vid utbyggnaden av fyrspår mellan Malmö och Lund, ett projekt som utförs av NCC och spanska OHL tillsammans på uppdrag av Trafikverket.

För en tid sedan bloggade jag om inkopplingsarbetet som skulle genomföras under en sex dygn lång tågavstängning, och har därefter fått många glada tillrop och nyfikna frågor kring hur det gått.

100 medarbetare arbetade i skift dygnet runt. Foto: Niclas Franzén, NCC

Inga allvarliga incidenter och tidplanen höll

Sammanfattningsvis gick allt väldigt bra. Inga allvarliga olyckor inträffade. Vi höll de två kritiska hålltiderna för inkopplingen, både för Lommabanan och de tillfälliga spåren och vi hade positivt bemötande från omgivningen, såväl från tredje man som Trafikverkets övriga avdelningar.

Men trots god planering är det sällan att allt blir perfekt. Tyvärr fick vi haveri på en mycket viktig maskin, en spårriktare. Schakten i Arlöv tog också längre tid än planerat. Båda sakerna hade vi dock identifierat som möjliga risker, så i bägge fallen hade vi bra backupplaner. Vi stötte också på en del kablar i marken som inte skulle vara där, vilket även det var sådant vi hade räknat med kunde ske.

Trots att det var en pressad inkoppling hade vi god stämning och roligt under hela arbetet. Samarbetet med Trafikverket, underentreprenörer och samarbetspartners har fungerat fantastiskt bra.

Ett av de första godstågen på det nya spåret. Foto: Niclas Franzén, NCC

God kommunikation skapar förståelse

Projektets kommunikationsavdelning var väldigt aktiv under veckan och publicerade bilder från arbetet på Instagram och Facebook. Överlag tycker jag kommunikationsarbetet fungerar mycket bra i detta projekt och hjälper oss i kontakten med tredje man.

Genom god kommunikation skapas förståelse för vad vi gör och det är lättare att acceptera tillfälliga störningar. Det är också roligt för oss som jobbar i projektet att följa vårt arbete på sociala medier samt skapar gemenskap.

Exempel från projektets Instagramkonto under inkopplingen.

Nästa steg

Nu påbörjas nästa steg i projektet, att riva de gamla spåren. Därefter är det fokus på stora schakt- och betongarbeten för att ge plats för de nya spåren som ska byggas nersänkta på samma plats. Det nya fyrspåret beräknas stå klart 2023.

FAKTA

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dessa är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg.

Det nya fyrspåret mellan Malmö och Lund är en av de största investeringarna i infrastruktur i södra Sverige just nu. När två spår blir fyra ökar kapaciteten mellan Malmö och Lund och sträckan blir mindre känslig för störningar i framtiden.

Läs mer om projektet på ncc.se

Följ projektet på Instagram

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Thomas Persson

    15 september, 2020 19:47

    Skulle vara trevligt om man monterade upp några webbkameror längs sträckan

  • Magnus

    1 oktober, 2020 07:00

    Härligt att se en medarbetare som bär skyddsutrustning på huvudet och för ögonen 🙂