Lagbygge för bättre hälsa – nya vårdlokaler snart klara i Jönköping

Utbyggnaden av Länssjukhuset Ryhov är i slutskedet. Nu har vi fokus på att anpassa och verkligen göra lokalerna bra utifrån de olika vårdverksamheter som ska flytta in.

Roger Norén heter jag och jag är projektchef på Projekt D1 här i Jönköping. Projektet är en utbyggnad av Länssjukhuset Ryhov som vi utför i partnering med Region Jönköpings län. Vi har byggt två nya huskroppar som ansluter till sjukhusets huvudbyggnad. Totalt omfattar det 35 000 kvadratmeter med funktionella lokaler för framtidens vård.

Projektet är uppdelat i fyra etapper och vi är nu inne i den sista delen. I de tidigare etapperna har vi lämnat över: ett våningsplan med utbildningslokaler för vårdpersonal och läkarstudenter vid Linköpings Universitet, två våningsplan med vårdavdelningar och utemiljöerna runt husen. Nyligen lämnade vi även över den tredje etappen som består av ett plan med vårdlokaler för bland annat dialys och mammografi.

Vården delaktiga i utformningen

För att bygga användbara vårdlokaler har vi under hela projektet haft både möjligheten och förmånen att ha sjukvården i fokus. Framgången bygger på att vi i tidigt skede involverade vårdpersonalen i utformningen av deras framtida lokaler. Genom att arbeta nära i så kallad klinisk projektering fångar vi upp verksamhetens idéer och behov. På så sätt säkerställer vi de bästa lösningarna för patienter, personal och drift. Metoden har under hela byggtiden varit en ingång för sjukhusets olika verksamheter att göra förändringar som vi i byggprojektet försöker förverkliga. Det är ett arbetssätt som skapar ett fantastiskt engagemang och ett positivt klimat.

Provrum i naturlig skala

Att bygga upp vårdrum i naturlig skala har varit ett bra hjälpmedel för att säkra att lokalerna möter verksamhetens behov. Vårdpersonal har placerat ut möbler och utrustning för att det fungera i deras vardag på bästa sätt. Belysning, krokar och handtag är några exempel där placeringen justerats för att fungera bättre. Det är en stor besparing och mycket enklare att flytta en tvålpump i en provmiljö än att flytta om 2 000 enheter i verkligheten och därtill arbeten med att åtgärda gamla infästningspunkter.

Digitalt arbetssätt underlättar

Digitalisering har varit en självklar del från start och har underlättat i alla faser i projektet. Det tydligaste exemplet är att inför varje leverans av bygghandlingar samlades projektörer under ledning av vår installationssamordnare och VDC-specialist. Under tre dagar gick de igenom alla krockar mellan olika installationer och felaktigheter i modellerna för att åtgärda direkt och undvika nya kollisioner. Detta arbetssätt har resulterat i att vi inte haft fler krockar än antalet fingrar på handen. Det i sin tur är oerhört kostnadsbesparande.
Genom att olika verksamheter studerade sina lokaler i en digital modell med 3D-glasögon fick vi svar på vilka justeringar som behövdes i tidigt skede. Till exempel lyfte lokalvårdare att vissa ytor var svårstädade. Med enkla medel kunde vi flytta utrustning för att göra lokalvården enklare och därmed snabbare.

Även inköpsarbetet har underlättats eftersom modellen innehåller information om exempelvis mängder, krav och funktioner. Våra inköpare har enkelt kunnat få listor på vad som ska köpas in, hur mycket som behövs och när det ska levereras.
Alla deltagare har arbetat mycket med läsplattor under byggtiden för att studera sina arbeten. Det har bidragit till att alla kan se var installationerna ska monteras för att undvika kollisioner. Eftersom det är så många installationer som ska på plats är det viktigt att vara noggrann och montera som det är ritat även om det ser ut att finns mycket utrymme.

Nu under slutskedet har anmärkningar från försyn, kontrollrapporter och besiktningar lagts upp synligt i modellen. Det gör det tydligt vad som ska åtgärdas och vem som är ansvarig. När punkten är åtgärdad verifierar vi arbetet med bild och text. Besiktningsmän kan sen se åtgärden i sin dator och rapportera att det är klart. Detta sparar tid istället för att gå runt på arbetsplatsen och skriva protokoll.

”Tillsammans för bättre hälsa”

I början av 2021 är det dags för slutbesiktning och överlämning. Vi är i stort sett klara med produktionsarbetena. Nu arbetar vi med att få till lösningar för sjukhusapotek och andra önskemål som verksamheten har. Det är roligt att få anpassa och verkligen göra lokalerna bra utifrån de verksamheter som ska flytta in.

Vi visste att tidplanen var tajt när vi gick in i projektet. Det kräver att alla projektdeltagare gör sitt yttersta. Jag är otroligt stolt över hur alla medarbetare, underentreprenörer och kund har engagerat sig för projektets bästa. Vi har visat hur effektivt det går att bygga ett sådant här stort och komplext projekt.

Jag är tacksam över att få vara med och utveckla framtidens vårdlokaler. När vi nu börjar närma oss slutet så ser vi att vi klarar tiden, ekonomin och kvalitén. Det är resultatet av Lagbygget Ryhov D1 där alla har samarbetat efter projektets ledord: ”Tillsammans för bättre hälsa”.

/Roger Norén, projektchef NCC Building Sydost

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.