Komplext moment att byta bro på E6:an

Mycket ska samordnas när Sveriges, kanske världens, tyngsta brolansering ska genomföras i Skåne. Den nya bron väger nästan 9 000 ton och ska ge plats under motorvägen för fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund, som NCC/OHL bygger på uppdrag av Trafikverket. Spindeln i nätet för arbetet är Anders, projektingenjör på NCC.

Mycket ska samordnas när Sveriges, kanske världens, tyngsta brolansering ska genomföras i Skåne. Den nya bron väger nästan 9 000 ton och ska ge plats under motorvägen för fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund, som NCC/OHL bygger på uppdrag av Trafikverket. Spindeln i nätet för arbetet är Anders, projektingenjör på NCC.

Jag heter Anders och arbetar som projektingenjör på konstbyggnadsblocket på Fyrspåret Malmö-Lund, där vi tillsammans med spanska OHL bygger fyra nya järnvägsspår på uppdrag av Trafikverket.

Efter civilingenjörsexamen på KTH började jag på NCC som trainee i Stockholm 2014. Traineetiden var en bra inkörsport där jag lärde mig om produktion, kalkyl och inköp. Som trainee arbetade jag på Norsborgsdepån för tunnelbanetåg och dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs-Härad. På det sistnämnda fortsatte jag som arbetsledare efter traineetidens slut, innan jag och min sambo flyttade till Malmö 2017 och jag började i min nuvarande roll.

Koordinerar arbetet

Som projektingenjör på Fyrspåret stöttar jag platschefer och arbetsledare och ser till att produktionen kan flyta på. Jag sköter kontakter med leverantörer och underentreprenörer, säkerställer att material och handlingar kommer i tid, samordnar olika moment, löser problem som uppstår och så vidare. Det är ett omväxlande arbete och man vet aldrig exakt hur dagen ska bli.

Mitt ansvarsområde är sträckan Arlöv-Åkarp som bland annat innehåller en tunnel genom Åkarp och tre nya broar där E6:an korsar järnvägen. I maj är det dags för den tredje och största bron att lanseras, där de nya järnvägsspåren ska passera under motorvägen. För att kunna göra arbetet stängs E6:an av helt under 18 dagar och trafiken leds om. Normalt passerar cirka 55000 fordon här varje dygn. 2018 lanserade vi två mindre broar med samma teknik på ungefär samma plats; en bro över påfartsrampen till motorvägen och en för de provisoriska järnvägsspår som används under byggtiden. Den sistnämnda kommer att användas för gång- och cykelväg sen. Läs mer och se timelapse från detta tillfälle.

För att slippa stänga av hela eller delar av motorvägen under lång tid har den nya bron byggts vid sidan av vägen för att sedan skjutas på plats, ”lanseras” på fackspråk. Foto: Niclas Franzén

Minutiöst planerat

Den nya motorvägsbron väger 9 000 ton och är den tyngsta som lanserats på detta sätt i Sverige, kanske till och med i världen? Förberedande arbeten såsom pålning och byggnation av betonglanseringsbalkar samt spontning under befintlig bro har pågått sedan 2019. Själva bron började byggas i slutet av oktober 2020 och sista valvet gjöts i början av mars. Som mest har cirka 30 betongarbetare jobbat med detta. Vid lanseringen kommer bron först att lyftas med kraftiga domkrafter för att sedan skjutas långsamt fram i små steg. Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats

Brolanseringen tar ungefär tolv timmar, men både före och efter är det mycket som ska göras. Mycket jobb har gjorts för att avstängningen av E6:an ska bli så kort som möjligt och minimera störningen för tredje man. Befintlig bro börjar att rivas direkt när vägen stängs av tidigt på morgonen 13 maj. Därefter ska materialet borttransporteras samt schaktning och grundläggning för både själva bron och tre stödmurar göras. Underlaget är viktigt! Efter lanseringen av bron samt de tre stödmurarna ska återfyllning och vägbyggnad göras. Den 30 maj är E6:an öppen igen med ny bro, vägräcken och linjer på plats, som om inget har hänt!

Moment under lanseringen

  • 13 maj: Avstängning E6/omledning av trafiken
  • Rivning bro
  • Schakt och grundläggning bro och stödmur
  • Lansering bro
  • Lansering stödmur x 3
  • Fyllning mot bro och stödmurar
  • Vägöverbyggnad
  • Asfaltering och linjemålning
  • Vägräcken
  • 30 maj: Vägen är öppen igen

Arbetet med att bygga bron har pågått sedan i höstas. Med hjälp av kraftiga domkrafter ska den nu långsamt skjutas på plats. Foto: Niclas Franzén

Arbete dygnet runt

Under brolanseringen kommer arbete att pågå dygnet runt och med flera underentreprenörer som var och en är expert på sitt moment. Under dessa dagar kommer jag jobba för att koordinera arbetena och stämma av tidplanen. Följ gärna arbetet på Fyrspårets Instagram

NCC:s styrka att hålla ihop helheten i komplexa projekt märks verkligen i Fyrspåret. I mitt arbete jobbar jag nära Miquel från OHL, som är blockchef för konstbyggnad. Samarbetet fungerar bra och jag lär mig mycket av honom.

Om Fyrspåret, Malmö-Lund

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar bygger Trafikverket ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.

Läs mer på Fyrspåret Malmö-Lund | NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.