Knutpunkt i förvandling

Jag heter David och jobbar som projektingenjör på Helsingborgs centralstation, som just nu genomgår en totalomvandling med bland annat ny glasfasad och en ny matdestination. Med cirka 40 000 personer som dagligen passerar på väg till och från tåg, bussar och båtar är det mycket att tänka på.

Jag heter David och jobbar som projektingenjör på Helsingborgs centralstation, som just nu genomgår en totalomvandling med bland annat ny glasfasad och en ny matdestination. Med cirka 40 000 personer som dagligen passerar på väg till och från tåg, bussar och båtar är det mycket att tänka på.

Jag är 25 år, praktiskt intresserad och gillar att bygga. När det var dags för gymnasiet valde jag El- och energiprogrammet, därefter pluggade jag vidare till entreprenadingenjör på Yrkeshögskolan i Malmö. Under utbildningen hade jag praktik på ett NCC-projekt i Höganäs, där vi byggde två flerfamiljsfastigheter av typhuset ”NCC Folkboende”. Jag trivdes bra och fick även sommarjobb som arbetsledare på samma projekt. Det var en riktigt bra början på min yrkeskarriär och jag lärde mig mycket.

Som projektingenjör är jag spindeln i nätet

Sedan juni förra året, direkt efter min examen, är jag anställd på NCC som projektingenjör. Som projektingenjör är jag något av ”spindeln i nätet” och stöttar platschefen och projektet i det dagliga arbetet. Några av mina arbetsuppgifter är ekonomistyrning och fakturahantering, ÄTA-kalkyler (ÄTA=ändringar och tilläggsarbeten), ekonomiavstämningar, kontakt med beställare, planera logistik och information samt att hjälpa till där det behövs med alltifrån att skruva upp skyltar till att planera avspärrningar. Det är ett roligt och omväxlande arbete.

Att jobba med ombyggnaden av Helsingborgs centralstation är något av ett drömprojekt. Som född och uppvuxen i Helsingborg har Knutpunkten (som den tidigare kallades) varit omtalat som ett ”dåligt” ställe. Genom ombyggnaden och namnbytet till Helsingborg C vill man skapa en attraktiv mötesplats som tydliggör stationens plats i staden, samtidigt som det blir en tryggare, modernare och mer bekväm miljö.

Nya Helsingborg C

Arkitektskiss: Tengbom

Fungera som vanligt under byggtiden

Vår och fastighetsägarens strävan är att Helsingborg C ska fungera som vanligt under byggtiden och att såväl trafiken med båtar, tåg och bussar som de 40 000 resenärer som dagligen passerar terminalen ska påverkas så lite som möjligt. Hittills, halvtid i projektet, har det gått bra. Men det är mycket planering och problemlösning. Hur ska flödena slussas runt, var ska vi stänga av, vilka moment behöver göras nattetid?

En knäckfråga var hur vi skulle göra det nya golvet till restaurangtorg och kontor, som ska byggas ovanför vänthallen som tidigare haft full takhöjd. Detta löste vi genom att bygga bjälklaget i sektioner som sedan lyftes på plats nattetid. Sex nätter i rad stängdes den delen av byggnaden av så att vi kunde genomföra arbetet. Spännande, men det gick bra!

Arbetsmiljö och säkerhet i fokus

Arbetsmiljö och säkerhet är alltid viktig, men alldeles speciellt i ett projekt som detta. Ingen olycka får hända, varken för oss eller tredje man. För att kunna riva och bygga en ny fasad har vi till exempel byggt upp en provisorisk vägg som avskiljer byggarbetsplatsen från själva stationsdelen. Nyligen passerade vi ett år utan arbetsplatsolyckor, ett tydligt tecken på att vi är noga med säkerhet och avspärrningar.

Beställaren har tillsammans med oss satsat mycket på bra och tydlig skyltning, vilket är avgörande i denna typ av projekt med många människor som rör sig så att alla hittar. Varannan vecka träffar jag beställaren och stämmer av kommunikationsbehov i byggnaden, aktuella avspärrningar och information till hyresgäster.

Nya Helsingborg C klar till jul

Nu fortsätter arbetet med att bygga kontor och restaurangtorg, därefter tar hyresgästanpassningar vid. Den gamla fasaden är riven och den nya fasaden börjar växa fram strax över tågtunnlarna som går under byggnaden. Under hösten byggs centralhallen om med nya ytskikt och tak. Till jul är det beräknat att nya Helsingborg C står klar.

I framtiden vill jag fortsätta att utvecklas och bli så bra som möjligt i min roll, gärna i ett stort nybyggnadsprojekt. Som projektingenjör är jag platschefens högra hand och får jobba med både stort och smått. Det är det som gör jobbet så roligt.

Foto: Studio-E och NCC. Arkitektskiss: Tengbom

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.