Jätteprojekt med höga krav på logistiken

Mitt i Stockholms city bygger NCC som en av tre totalentreprenörer om och till en av fastigheterna i Vasakronans jätteprojekt Sergelhuset. Som logistikansvarig på NCC:s del av projektet möts jag dagligen av nya utmaningar där kraven på fungerande samordning och logistik är extremt höga.

Vi har ett ansvar mot Stockholms stad att hålla transportvägarna i området fria för räddningstjänsten. Alla leveranser till projektet tas därför in till en lossningsficka där det bara finns plats för två fordon i taget. Det finns inga möjligheter att lagra något material utomhus längre än den slot-tid som entreprenören blivit tilldelad, och tempot i logistikzonen är tidvis högt.

Varje dag görs cirka 13 intransporter av material. När fordonen lossats (lastats av) i lossningsfickan, lotsas de ut av projektets flaggvakter i den starkt trafikerade korsning som gränsar till byggarbetsplatsen. Flaggvakterna har ett enormt ansvar för att trafiken i området flyter och de gör ett jättebra jobb.

Digitalt bokningssystem för smidig planering

På detta projekt använder vi oss av ett digitalt bokningssystem, och alla transporter eller kranbehov ska bokas minst 72 arbetstimmar i förväg. Om inte våra underentreprenörer skötte planeringen i tid så skulle det inte vara ett så lätt eller friktionsfritt arbete som det är just nu.

Vi använder också ett logistikcenter i Bro norr om Stockholm för förvaring av större materialmängder. Där kan vi samlasta godset och genomföra just-in time-leveranser till projektet.

Samlastning av avfall

Projektet är just nu inne i ett intensivt skede med installationer på de flesta av byggnadens elva våningsplan. Det ger stora mängder avfall. På varje våningsplan finns kärl för sju olika fraktioner och kärlen töms minst två gånger om dagen. Allt avfall transporteras sedan till en mellanlagringstation under byggnaden där det samlastas för att minska antalet transporter.

Avfallssorteringen har fungerat bra och vi har nära noll procent blandat avfall. Men vi kämpar hårt för att komma ner till målet högst 35 kg avfall per kvadratmeter BTA (bruttoarea).

Bra stämning och tävlingsanda

I vår del av projektet arbetar det 10–15 underentreprenörer. Samarbetet fungerar bra och det är väldigt fin stämning. Alla accepterar reglerna kring logistiken och bokar transporterna i leveransplaneringskalendern i tid. De lämnar städat och klart när det är dags att lämna över sitt våningsplan till nästa yrkesgrupp.

Samarbetet med de med de två andra totalentreprenörerna, Veidekke och Zengun fungerar också fint. Men även om Sergelhuset är ett samverkansprojekt, där alla entreprenörer jobbar mot samma mål och alla är beroende av varandra, så gillar vi att tävla. Inte minst för att motivera oss att förbättra effektiviteten.

Vi mäts och bedöms efter tre saker: Lastvikt, Leveransprecision och Planeringshorisont. För ett par veckor sedan vann NCC samtliga tre ”grenar”. Det var första gången någon tog hem segern i alla tre grenarna samma vecka, något jag känner mig extra stolt över. Det sporrar till att kämpa för fler segrar i ”logistikkampen”!

//Mattias Ek, logistikansvarig Sergelprojektet

 

Foton: Mattias Ek och Joakim Kröger/NCC

Exempel på dagsschema

 

6.30-07.00: Utkörning av avfallskärl 15 st, inkörning tomma (bygghissen)

6.30-16.00: Kran, kranpilot, lyftledare bokade

7.00-15.00: 7 st pumpbilar m betong för gjutning på taket

7.00-8.00: Rör till Rörgruppen (bygghissen)

7.30-8.00: Dörrar till plan 12 (bygghissen)

8.00-9.00: GK Ventilation 2 bilar (bygghissen)

9.00-10.00: Lastbil m dekorsten till taket (kranen)

10.00-11.00: Material till Bravida (bygghissen)

11.00-13.00: Lastbil m dekorsten till taket (kranen)

13.00-14.00: Utkörning avfallskärl 15 st, inkörning tomma (bygghissen

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.