Jag är MacGyver på jobbet

Sommaren 2022 började jag som Site Manager, alltså platschef, på NCC i Dalarna. Jag ansvarar för fyra siter och ingen dag är den andra lik. Hela tiden får jag jobba med problemlösning och det tycker jag är väldigt kul – jag måste alltid vara kreativ.

Sommaren 2022 började jag som Site Manager, alltså platschef, på NCC i Dalarna. Jag ansvarar för fyra siter och ingen dag är den andra lik. Hela tiden får jag jobba med problemlösning och det tycker jag är väldigt kul – jag måste alltid vara kreativ.

Jag kommer ursprungligen inte från täktbranschen utan utbildade mig på Bergsskolan och jobbade i Björkdalsgruvan som ligger en bit norr om Skellefteå. Så till en början arbetade jag med sprängning på olika sätt, bland annat i Dannemoragruvan och med Förbifart Stockholm. Och så för knappt ett och ett halvt år sedan fick jag möjligheten att ta över som Site Manager för NCC i Dalarna, med ansvar för regionens fyra siter.

Av de fyra siterna – en site är alltså en täkt eller en deponi eller motsvarande – är det Falukrossen där jag tillbringar mest tid. Det är den överlägset största siten och det är där vi har en mer stadigvarande personalgrupp och det är där jag har kontor. Men de andra siterna – Amsberg, Gårdvik, och Oxberg – är förstås också viktiga.

Fast det är teamet som är grunden till att jag trivs så otroligt bra på jobbet. Vi är en rolig grupp där det alltid dyker upp intressanta frågor och uppgifter och alla är trevliga och hjälpsamma. Det gäller både medarbetarna i mitt team och min chef.

Det är en väldigt stor spännvidd på mina arbetsuppgifter. Det är, skulle jag säga, en viktig del i vad som gör arbetet spännande och intressant. Jag ska så klart ha koll på ekonomin, det är givet. Och förstås den dagliga driften. Men varje dag finns det dessutom en rad uppgifter som jag ska hantera som är utmanande, och det gillar jag. Inte minst är det avgörande att ha koll på de lagar och regler som gäller för vår verksamhet så att vi kan behålla våra tillstånd.

I början var det mycket att lära sig och ta in men där har jag hela tiden känns väldigt stort stöd från min närmaste chef och från hela organisationen. Det har varit mycket betydelsefullt för mig och jag vet att andra på NCC känner likadant, att det finns ett tydligt stöd för den som kommer in som ny eller som byter arbetsuppgifter.

Varje dag på jobbet – jag vet att det kanske låter larvigt, nästan – är rolig. Som jag redan varit inne på handlar det i stor utsträckning om att jag hela tiden ställs inför utmaningar och måste jobba med problemlösning. För de problem jag ska lösa är ofta nya och kräver nya lösningar – med begränsade medel. Jag är MacGyver på jobbet!

Nu efter årsskiftet går jag på föräldraledigt. Jag får vårt andra barn och blir borta ett år. Under den tiden kommer jag ha en duktig vikarie och när jag kommer tillbaka får jag vara MacGyver igen.

/Emma Lestander, Site Manager

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.