Involvera driftpersonalen när avloppsreningsverket byggs om

Ett reningsverk byggs på förhållandevis kort tid men ska hålla för att drivas dygnet runt i minst 50 år. För att verket både ska byggas effektivt och få en effektiv drift är de som arbetar i verket dagligdags helt avgörande.

Jag jobbar som projekteringsledare i NCC:s vattenreningsprojekt. Det har jag gjort sedan 2015. En av de saker jag lärt mig och verkligen förespråkar är att involvera driftpersonalen i projekteringen. Medarbetarna i driften sitter på ovärderlig kunskap om hur verket fungerar.

Allra viktigast är att driftpersonalen är med, när en ombyggnad ska göras av ett reningsverk som är nästan fullbelastat. Ett bra exempel på detta är när vi byggde om och byggde ut avloppsreningsverket Simsholmen i Jönköping. Vi planerade utbygganden i tät dialog med driften och inkopplingar och omkopplingar styrdes utifrån vad som var bäst för driften och projektet.

Jag tycker själv att vi kommit långt i vårt sätt att arbeta med projektering. Extra roligt är det därför att vår inkluderande projektering också uppmärksammas externt. Förra året belönades NCC med priset Årets Lean byggare 2022.

Så till alla VA-organisationer som står inför att uppgradera sin anläggning vill jag dela med mig av några insikter:

  • Att bygga om under drift är känsligt. Ställ krav på att projekteringsteamet med konsulter och entreprenören, att de har kompetensen som krävs för att bygga om ett reningsverk i drift
  • Använd projektets 3D-modell som ett virtuellt hjälpmedel för driftpersonalen
  • Inkludera din driftpersonal i projekteringsteamet för att säkerställa en effektiv framtida drift och goda arbetsförhållanden för dina medarbetare
  • Inför projekteringen ta reda på så mycket som möjligt om de befintliga delarna i reningsverket – återigen driftpersonalen sitter på kunskapen

Här kan du läsa om hur vi samarbetar med våra kunder för att bygga och modernisera vatten- och avloppsinfrastrukturen.

Jenny Levén,
Projekteringsledare

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.