Hur den stora gruppen blev många fantastiska personer

I mitten av april träffades vi för första gången, årets deltagare på NCC Strategic Leadership Program, SLP. Då ett rum fyllt av för mig mestadels nya ansikten från NCC:s alla geografier och affärsområden. Nu ser jag bara fantastiska personer och kunskap.

På samma sätt som dessa okända ansikten blev personer och individer kan resan som SLP-deltagare beskrivas. Även om jag arbetat på NCC länge har den här utbildningen verkligen gett mig ökad förståelse för NCC som helhet och bättre rustad att möta det ständigt ökande behovet av förändring.

Att bryta jobbvardagen och regelbundet få umgås med kollegor från andra affärsområden ger nya perspektiv, insikter och energi! Blandningen av teori och praktik, föreläsningar om hur det som händer i vår omvärld och påverkar oss strategiskt och finansiellt håller genomgående hög klass.

En del i utbildningen är att ta sig an en Business Challenge. Den ständigt utmanande frågan hur NCC som ett företag kan komma närmare våra kunder blev min, Alexander, Andreas, Daniel och Ståles uppgift. Genom intervjuer och med kopplingar till allt vi lärt oss under året har vi insett att vi kan göra mer när det kommer till hur kundens resa i NCC ser ut. Ytterligare en riktigt bra sak med SLP är det nära samarbete och stödet från våra mentorer – eller sponsorer som vi kallar dem. Vår sponsor Björn Abrahamsson, Head of Division Stone Materials, NCC Industry, har stöttat och utmanat oss i vårt arbete och våra slutsatser med vår Business Challenge. Hans engagemang har varit ett viktigt bidrag till resultatet.

Så vad kom vi fram till? Jo, att på samma sätt som vi samordnat oss för att ta oss an business caset ligger vinsten, både för NCC och våra kunder i mer samordning och nyfikenhet. Jag och mina kollegor, vi behöver bli bättre på att se på NCC ur ett helhetsperspektiv. Kunden ser bara loggan på din rygg och kan inte förväntas förstå hur vi är organiserade.

Vi på NCC beskriver oss som, och är, den proaktiva byggexpert som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Det är vi bra på i våra projekt. Gör vi samma bra jobb ”hemma” och samordnar och planerar när vi har samma kunder – då stärker vi upplevelsen av NCC och vår kunskap.

Så till mig själv och mina kollegor: Låt oss prata ihop oss mer om våra kunder, och vilka projekt som är på gång! Bjud in till samtal – över affärsområdesgränser och viktigast av allt. Var nyfiken och prata med kunderna – vad drömmer de om?

Och du som kund; Ställ utmanande frågor – vi kan så mycket!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.