Händelserikt år med NCC:s ledarskapsprogram

Under ett händelserikt år har jag kombinerat min roll som projektchef på Infrastructure i Jönköping med NCC:s strategiska ledarskapsprogram. Tack vare stöttande och förstående kollegor har jag vid sju tillfällen haft förmånen att kunna smyga iväg ett par dagar i taget och helt koncentrera mig på mitt lärande och min utveckling som ledare.

Programmet har genomförts med såväl fysiska som digitala träffar. Även om fysiska träffar kanske är att föredra så har de digitala träffarna fungerat över förväntan. Eventuellt att det är ett tecken på att vi som företag och samhälle anpassat oss till nya sätt att mötas och arbeta tillsammans under pandemin. Värdet av att få träffa, knyta an och lära känna nya människor när man går en sådan här utbildning är dock ovärderlig och jag är tacksam för de gånger vi fick träffas i omgivningarna runt Sigtuna utanför Stockholm.

Har gett värdefulla insikter

Som en del i utbildningen arbetade vi under och mellan träffarna i mindre grupper för att fundera över och ge förslag på lösningar i en för NCC viktig affärsutmaning. Tillsammans med Søren Evald Jensen, Johanna Fredhsdotter Lager, Charlotta Allefeldt Lager och Bjørn Kristian Hole fick jag förmånen att fundera över NCC:s ”affärsmöjligheter som ett datainformerat företag”. Till en början kämpade vi med uppgiften och hur vi skulle hantera utmaningen, men i slutändan kände vi oss ändå rätt nöjda.

Programmet har varit uppdelat i olika moduler med ett specifikt ämne vid varje tillfälle. Ett bra upplägg då det gett möjlighet till att gå på djupet i ett ämne med möjlighet till reflektion mellan modulerna. Kursledningen har förmedlat att ett av huvudmålen med programmet har varit att vi ska få en förståelse för frågor och utmaningar som chefer en eller två nivåer ovanför oss hanterar. Det perspektivet har varit en intressant utgångspunkt vilket gett värdefulla insikter under året som gått.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.