Fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund – javisst, inga konstigheter!

Jag heter Anders och ansvarar för utbyggnaden av fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund, och två provisoriska, samt ny- och ombyggnad av fyra stationer längs sträckan. Ett litet nätt projekt som vi bygger tillsammans med spanska OHL på uppdrag av Trafikverket.

Jag heter Anders och ansvarar för utbyggnaden av fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund, och två provisoriska, samt ny- och ombyggnad av fyra stationer längs sträckan. Ett litet nätt projekt som vi bygger tillsammans med spanska OHL på uppdrag av Trafikverket.

Bygget av den åtta kilometer långa sträckan mellan Arlöv (norr om Malmö) och Flackarp (strax utanför Lund) har pågått i två och ett halvt år och mycket har blivit projekterat, planerat och byggt. Nyligen blev det klart att vi även bygger den sista tre kilometer långa sträckan från Flackarp och in till Lund.

Projekteringen närmar sig färdigställande och vi har strax avslutat huvuddelen av ledningsomläggningarna. Markarbeten pågår på många ställen för att förbereda inför att i augusti lägga om tågtrafiken till två tillfälliga spår. Detta görs för att kunna riva de existerande spåren och bygga fyra nya spår samt bygga klart de nya stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Järnvägsblocket har full produktion i alla sina discipliner – spårbygge, kontaktledning, byggnader för signaltekniken, elarbete, kanalisation med mera.

Vi står inför en komplicerad ombyggnad av Arlövs bangård som påbörjas i maj och håller på fram till årsskiftet. En del arbeten utförs under natten eller på helger då tågtrafiken stoppas helt eller delvis.

Det kan vara lite besvärligt tidvis för tågresenärer på sträckan, men ombyggnaden görs ju för att det ska bli mycket bättre sen. Och det förstår de flesta! Vi får oftast mycket positiva kommentarer från allmänheten och en del nyfikna frågor också.

Intensivt arbete på flera platser samtidigt

Nya Burlövs stations västra del börjar bli klar. I Åkarp bygger vi slitsmurar till järnvägstunneln. På andra ställen har vi byggt spontväggar som stöd inför de schaktarbeten som påbörjas i höst, på vissa ställen gjuter vi istället stödmurar.

Parallellt med detta pågår en intensiv planering av arbeten som startar från september och två år framåt, och som nu även innefattar sträckan mellan Flackarp och Lund samt en ny station i södra Lund. Arbetet har startat med ledningsomläggningar i Klostergården, där den nya stationen ska byggas, och röjning av buskar och mindre träd längs sträckan.

Lär oss nya saker varje dag

De största utmaningarna med Lund-Arlövprojektet hittills har varit att helt enkelt komma igång. Vi snabbstartade ett ganska stort ”företag” från i princip början. Eftersom vi är ett samverkansbolag med en utländsk partner var det många nya människor med olika företagsbakgrund och kultur, och inte minst språk, som skulle smälta samman till en fungerande enhet. De har vi löst genom att jobba tillsammans i en blandad organisation och med ett antal teamövningar.

Totalt arbetar cirka 45 tjänstemän och 150 yrkesarbetare i projektet varje dag, utspritt på många olika företag. Vi har ett projektkontor i Arlöv, där vi sitter tillsammans med Trafikverket. Utöver det är vi utspridda på två platskontor samt ett antal bodetableringar.

Framgångsfaktorerna i projektet är en grundkärna av personer som känner varandra och har erfarenhet av att jobba ihop, samt flexibilitet och nytänkande varvat med gammalt hederligt hårt och engagerat jobb. Och att vi lär oss nya saker varje dag.

Alla kuggar behövs i ett projekt

Själv har jag arbetat i byggbranschen sedan 1981. Ett större projekten jag jobbat med tidigare är exempelvis Citytunneln i Malmö. Det bästa med branschen är omväxlingen, att möta nya människor och att lösa utmaningar av olika slag.

Mitt råd till yngre personer som nyligen kommit in i, eller funderar på en karriär inom, byggbranschen är att lära sig jobbet från grunden. Ge er ut i verkliga projekt och prova på alla delar av jobbet tillsammans med både tjänstemän och yrkesarbetare. För att få till helheten måste man respektera och förstå att alla ” kuggar” behövs i ett projekt.

Projekt: Fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv och Lund, två provisoriska spår Hjärup-Arlöv, ombyggnad av stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup samt nybyggnad av en station på Klostergården i södra Lund

Kund: Trafikverket

Entreprenadform: Samverkan

Byggtid: 2017–2024

Entreprenör: NCC i joint venture med spanska OHL

Kontraktssumma: Cirka 2,8 miljarder SEK (varav NCC hälften)

Läs mer om projektet på ncc.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.