Full fart på Centralen – trots pandemin

När jag blickar tillbaka på 2020 häpnar jag över vilken fantastisk framdrift vi haft i Västlänken Centralen-projektet! Sett i ljuset av hur mycket coronaviruset har påverkat samhället och våra liv i övrigt har vi ändå levererat komplicerade ledningsomläggningar med nordens största sänkbrunnar, färdigställande av 250 meter betongtunnel, slitsmurar, schakt och sprängning av tunnel i berg under fornminne. Här ger jag några inblickar i projektet från året som gått.

Även i vårt projekt har vi under 2020 tvingats vänja oss vid en ny verklighet med social distansering, fler digitala möten, inställda evenemang och en mängd andra inskränkningar. Med detta i bakhuvudet är jag mycket nöjd över att vi har kunnat hantera situationen bra och levererat helt enligt tidplan och överenskommelse.

Vi har klarat oss från några större covid-19 utbrott tack vare att vi följt de allmänna råden. Dessutom har vi vid bekräftade sjukdomsfall med Covid-19 infört omgående isolering samt desinfektering av etableringar. Det visade sig vara en effektiv metod. Vissa tjänstemän har arbetat hemifrån, men de flesta har ändå behövts på plats under året. Något som har ställt till det under det här märkliga året som gått har däremot varit resorna för våra underentreprenörer som har sin hemvist i andra länder, såsom Turkiet, Tyskland och Storbritannien.

Några exempel på vad vi utfört under 2020

Vi har genomfört mycket komplicerade arbeten på Kanaltorget. 250 meter av betongtunneln har färdigställts och vi har snart sprängt halva bergtunneln i Gullberget under Skansen Lejonet. Vi har demonterat delar av Nils Ericsonsterminalen för att kunna fortsätta med slitsmurarna, och vi driver betongarbeten som ska ansluta tågtunneln och den östra stationsdelen. Dessutom har vi byggt en ny infart till parkeringen vid Nils Ericsonsterminalen. Utöver det har vi installerat kalkcementpelare, satt stämp, schaktat hundratusentals ton lera och påbörjat gjutningarna av bottenplattan för centralstationen.

Noll allvarliga olyckor

Det viktigaste av allt är att vi utfört allt detta (och mer därtill) utan allvarliga olyckor. Senaste olyckan vi hade som innebar mer än fyra dagars frånvaro (branschens mätetal för olyckor) inträffade för över ett år sedan. Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete och personligt ansvarstagande bland medarbetarna är a och o. Vi arbetar framförallt med observationer men också händelserapportering för att i tid vidta förebyggande åtgärder.

Under hösten genomförde vi två praktiska räddningsövningar på projektet; räddning ur brunn samt räddning ur schakt. Att improvisera fram hur man får upp en skadad kollega från en 25 meter djup brunn låter sig inte göras på ett lyckat sätt. Så det var mycket värdefullt och lärorikt att öva på hur man får upp en skadad person ur de mycket djupa schakter och brunnar som vi har här.

Övning på räddning ur brunn.

Digital tjänst gav win-win

Leran som vi har schaktat upp har vi fraktat bort från arbetsplatsen med en smart digital tjänst som vi har utvecklat tillsammans med Volvo. Det är en lösning som kopplar ihop grävmaskin och lastbil för att säkra att 100% av bilarnas kapacitet nyttjas. Tjänsten har resulterat i att vi hittills fraktat bort leran med 1600 färre transporter. Det är en win-win eftersom vi minskade trängseln i trafiken för göteborgarna, bidrog till ett lägre slitage på klimatet och minskade risken för allvarliga olyckor eftersom vi hade färre stora maskiner inne på arbetsplatsen.

Viktigast av allt är medarbetarna

Jag är oerhört stolt över mina medarbetare och hela mitt team när jag blickar tillbaka på 2020 och ser våra starka leveranser. Byggbranschen är en viktig motor i samhället och vi har gjort vårt yttersta för att hålla igång verksamheten. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla mina medarbetare på projektet och till alla andra på NCC som stöttar oss på olika sätt för att få produktionen att rulla.

På återseende,
/Rikard Andersson, projektchef E02 Centralen

 

Faktaruta
Mitt i centrala Göteborg jobbar vi på uppdrag av Trafikverket med en av Västlänkens deletapper, E02 Centralen. Vi ska anlägga en stationsbyggnad under jord och dessutom bygga järnväg, tunnlar och tråg som tågen ska gå i. Stationslådan är ungefär lika stor som en supertanker eller fyra Danmarksfärjor.

I snitt loggar ca 250 personer in dagligen med ID06 på arbetsplatsen. Vi har ungefär 50 tjänstemän på kontoret och 25 tjänstemän på Trafikverket. Och så har vi ett flertal konsulterna – COWI, TFIP, Kanozi, Centerlöf & Holmberg, Tyréns, Inhouse Tech och ett gäng superstars från NCC Teknik.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Jozef Z

  11 februari, 2021 10:16

  Rolig läsning om ert projekt och mycket bra jobbat gänget på Centralen. Fortsätt så!

 • Malin Norin

  11 februari, 2021 21:50

  Ett stort grattis till ett fantastiskt jobb 🙂

 • Torbjörn Eriksson

  12 februari, 2021 06:17

  Otroligt bra producerat mitt i Göteborg.Hoppas att ni utför resten men samma målinriktning.
  Ni är ett av våra flaggskepp i Göteborg.