Förskolor på löpande band i Halmstad

Jag jobbar som platschef på Engelbrekts förskola i Halmstad. Det är förskola nummer två som NCC bygger i strategisk partnering med Halmstads kommun. Den första heter Aleskogen och det är den som är på bilden nedan. Jag var platschef även vid bygget av den.

Jag jobbar som platschef på Engelbrekts förskola i Halmstad. Det är förskola nummer två som NCC bygger i strategisk partnering med Halmstads kommun. Den första heter Aleskogen och det är den som är på bilden nedan. Jag var platschef även vid bygget av den.

Strategisk partnering betyder att vi arbetar tillsammans i flera projekt efter varandra. Vi strävar efter att det ska vara samma personer från NCC, beställare och UE i samtliga projekt. Det gör att vi känner varandra väl och arbetar effektivt tillsammans som ett lag. Om det var upp till mig så skulle vi alltid arbeta i partnering, tillsammans hittar vi de bästa lösningarna!

Första inflyttad och klar

I våras blev vi klara med den första av förskolorna, Aleskogen, med åtta avdelningar och plats för 160 barn. Nu bygger vi Engelbrekts förskola som vi kommer lämna över till verksamheten i januari.

Engelbrekt är baserad på Aleskogens förskola, men man var i behov av en ”nattisavdelning” för 30 barn så man har tagit bort några vanliga dagavdelningar. Parallellt med bygget av Engelbrekts förskola håller vi på med projektering av nästa förskola, som är Fyllinge förskola, med en planerad byggstart efter nyår.

Galgbergets förskola, som vi skulle varit igång med, blev tyvärr bygglovet överklagat och vi avvaktar beslut i det ärendet. Här har vi kunnat använda oss av samma modell som Aleskogens förskola och på så sätt minimera kostnaderna för projekteringen.

Tillsammans med kommunen har vi valt att göra alla förskolor så underhållsfria som möjligt med fasader av tegel, underslag av cementbaserade skivor, aluminiumfönster och partier. Samtliga förskolor är utrustade med tillagningskök så all mat lagas på plats.

Allt mer fokus på miljön

Som platschef ansvarar jag för att vi levererar projektet i tid, inom överenskommen budget, med en hög kvalitet samt att vi har en bra och säker arbetsmiljö och att vi lever upp till de miljökrav vi har internt och externt. Den sista punkten märker man av att det har blivit mer fokus på under senare år, vilket vi på NCC välkomnar. Som byggföretag kan vi göra stor skillnad genom så enkla saker som att optimera transporter, minska vår elförbrukning och inte minst källsortera vårt avfall bättre.

Vi kan även bli bättre på avfallsminimering. I vårt projekt har vi en fördel att vi kan flytta med oss saker som blivit över i det ena projektet för att återanvända det i nästa. Vi strävar alltid efter att bli lite bättre.

Kul med barnen

Jag tycker att det är stimulerande att arbeta långsiktig och att ha flera projekt igång samtidigt. Med detta projektet ger det även ett mervärde att kunna besöka den första förskolan nu när de flyttat in. Då kan vi se vad som blev bra och vad som eventuellt kan bli ännu bättre, och så har vi möjlighet att justera det i kommande förskolor.

Det är roligt med engagemanget från förskolan som ska flytta in och inte minst barnen som ska gå på den nya förskolan. Både på Aleskogen och Engelbrekt har vi haft ett nära samarbete med verksamheten. Vi har även haft ”Barnens Byggskola” där barnen fått bygga insektshotell och fågelholkar tillsammans med oss. Kanske har vi sått ett frö för framtida yrkesval hos några av killarna och tjejerna.

Noll olyckor

På bilderna nedan firar vi ett år utan arbetsplatsolyckor med frånvaro på Engelbrekt. Genom att vara noga med ordning och reda och ha ett högt säkerhetsfokus har vi lyckats vara skadefria under hela byggtiden på Aleskogen och hittills på Engelbrekt. Jag håller tummarna för att det fortsätter så!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Lena Jorpes

  5 augusti, 2021 19:37

  Säkert o bra , men hur ser trafikmiljön ut däromkring? Vem har haft ansvaret för svår framkomlighet och köbildning när alla ska till Halmstads största arbetsplats med 1000 P-platser ??? Hur säker är cykelvägen ? Mvh från boende på närliggande gata

  • Ann-Katrin Johansson

   13 augusti, 2021 13:22

   Hej, det är kommunen som ansvarar för detaljplanen och trafikmiljön. Mvh, Ann-Katrin, kommunikatör NCC