Femte förskolan reste vi på 12 dagar

Tack vare gott samarbete gick vi från färdiggjuten bottenplatta till tätt och varmt hus på 12 dagar. Vi kunde blixtsnabbt och kostnadseffektivt färdigställa Håstensgårdens förskola i Varberg eftersom vi producerade ytterväggarna själva.

Håstensgårdens förskola är byggd helt i trä och av lite olika anledningar beslutade vi att själva prefabricera samtliga ytterväggar på projektet. Eftersom jag på andra projekt har jobbat i mallstationer fick jag i uppgift att ta tag i att skapa en prefabstation och tillverkningsritningar. Men det var inte helt enkelt.

Ritningarna jag fick från teknikavdelningen var inte tillräckligt detaljerade för att fungera i en mallstation – det ska inte gå att göra fel i en mallstation så ritningarna man jobbar med där måste vara oerhört detaljerade. Det var väldigt mycket jag behövde klura ut för att få med alla detaljer som behövdes. Men med mycket dialog med konstruktören och snickarna som hade önskemål, tips och egna lösningar så fick vi fram ritningar med exakta mått. Och tillsammans så blev det riktigt lyckat, med näst intill noll fel.

Stort behov av förskolor

Vi använde oss också av ett helt färdigt tak (taket har vi dock inte byggt själva) som lyftes på plats. Det gjorde att vi kunde gå från bottenplatta till torrt och varmt hus på bara 12 dagar. Och vi kunde torka ut bottenplattan rekordsnabbt – en och en halv månad innan prognos. Bottenplattan var också kul att göra eftersom det var det första gjutningsjobbet jag ansvarade för.

NCC har byggt fem förskolor i Varberg de senaste fyra åren. Varberg växer enormt mycket och behovet av förskolor är stort. Vi förbesiktigade den 5 december och den 31 januari lämnade vi över till kunden Varbergs Bostads AB.

Från snickare till arbetsledare

Jag har varit delaktig i alla förskolorna På den första förskolan jobbade jag som snickare och när det var dags för den sista, Håstensgården, så hade jag gått arbetsledarskolan och jobbade då som arbetsledare. Det har varit väldigt roligt att få bygga dessa förskolor tillsammans med alla grymma kollegor och jag hoppas det kommer fler fantastiska projekt i vår vackra kuststad framöver.

Hej från Varberg!
//Robbin Hansson

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.