Engagemang, bra ledarskap och roligt på jobbet – viktiga ingredienser när man bygger tågtunnel

Hej på er, ytterligare ett år har passerat på NCC:s största projekt, Centralen i Göteborg. Nu är vi halvvägs in i byggtiden och har ”bara” fyra år kvar. Här berättar jag om lite om vårt projekt, samt utvalda delar av allt vi gjort under 2021.

Hej på er, ytterligare ett år har passerat på NCC:s största projekt, Centralen i Göteborg. Nu är vi halvvägs in i byggtiden och har ”bara” fyra år kvar. Här berättar jag om lite om vårt projekt, samt utvalda delar av allt vi gjort under 2021.

Megagjutningar med cementsnål betong

Under året som gått har vi kommit igång med massiva gjutningar i det som kommer att bli station Centralen, en deletapp på Västlänken i Göteborg. Stationsrummet, som vi kallar det, är ett väldigt stort område som motsvarar ungefär fyra Finlands/Danmarks-färjor, och det krävs många gjutningar innan det är helt färdigställt. Varje storgjutning vi gör innebär en lång dags arbete med ca 300 lass från betongbil och en volym som gjuts om ca 1500-2000 kubikmeter betong. Ända från start har vi utfört alla våra gjutningar med klimatförbättrad betong, där 30–50% av cementen bytts ut mot granulerad masugnsslagg. Vi är Sveriges största projekt som använder oss av denna typ av betong. Läs gärna mer om detta i en tidigare blogg: Slagg minskar våra CO2-utsläpp med 45 procent

Trots ett stillestånd i flera månader med våra betongarbeten på grund av byte av underentreprenör, samt de påfrestningar som Covid inneburit – så har vi lyckats komma i kapp bra under året som gått. I början av 2022 kan vi nu därför stoltsera med ca 500 m färdig Västlänkstunnel i vår deletapp, det vill säga ungefär en tredjedel av Centralens längd är nu klar!

Sprängningar under fästningen blev klara

I början av 2021 hade vi kommit halvvägs med bergtunneln i Gullberget under fästningen Skansen Lejonet. Under året som gått har vi sprängt färdigt. De varsamma elektroniskt utlösta sprängningarna gick väldigt bra, och fästningen 10 meter ovanför tunneln har klarat sig utan någon åverkan. 60 000 ton berg har vi lastat ur och en stor del av dessa massor återanvänder vi inom projektet som återfyllnad.

Vad gör vi förutom västlänkstunnlar?

Utöver själva tunneln där tågen ska rulla, så är det även många kringarbeten som måste göras för att vi ska kunna bygga tunneln. Vi arbetar till exempel med att anlägga nya vägar (som t.ex. ny infart till Centralstationen och en ny bussväg från Nils Ericsonsterminalen). Det är också mycket arbeten med stadens vatten – såsom ledningsomläggningar och anläggning av stora brunnar. Något annat som kanske väcker lite uppmärksamhet just nu är våra arbeten intill Nordstan i höjd med spårvagnshållplatsen. Här har vi under året som gått arbetat med att bygga en ny infart för transporter som kommer att gå ner till Nordstans källare. Detta gör vi med anledning av att vi kommer att bygga vår västlänkstunnel där den befintliga lastgatan ligger.

 

Planering är A och O

För att produktionen ska kunna gå på högvarv så krävs att allt som inte är direkt produktion fungerar. Att genomföra ett projekt av den här digniteten är ett lagarbete där varje individs insats bidrar till den gemensamma framgången. Bland annat krävs mycket noggrann projektering som för varje enskild del av bygget ofta startar många år i förväg. Som ett exempel på det, så kan jag nämna att lastgatan ner till Nordstan (som jag skrev om ovan) – där påbörjades projekteringen redan för tre år sedan. I april påbörjar vi bygget av en tågbro över E6:an – och även detta arbete har många års förberedelser bakom sig.

Vad påverkar projektets framgång, enligt Centralens medarbetare?

Att jobba i ett megaprojekt har sina utmaningar, det ska jag inte sticka under stol med. Men, det för även med sig utmaningar i ordets positiva bemärkelser: stimulans och utveckling. Jag frågade mina medarbetare nyligen vilka faktorer de tyckte att vi hade inom Centralen som påverkar dem och projektets framgång positivt. Överraskande många gav snarlika svar, vilka kan sammanfattas med: engagemang, bra planering, rätt kompetens, sammanhållning/samarbete, bra ledarskap, korta beslutsvägar, samt att vi har det roligt på jobbet.

Tack till er alla ca 350 personer som arbetar med projektet och gör ert bästa varje dag! Nu ser vi fram emot de nya utmaningar 2022 har att bjuda på.

Hälsningar från E02 Centralen!

//Rikard Andersson, projektchef Centralen

Foton: Daniel Zorman, Malin Odepark-Larsson, Geir Stenseth och Alexandra Ostakhova

FAKTA: Projekt Centralen

Vad: En tunnel för pendel- och regiontåg, där Centralen är en av flera deletapper i Västlänken
Omfattning: Entreprenad Centralen är 1800 meter, varav 1500 meter är betongtunnel i lera, 100 meter tunnel i berg, samt en bro över E6.
Massor & materialåtgång: För att genomföra projektet behöver 2,1 miljoner ton schaktmassor hanteras, 62 000 m2 spont slås och 150 000 m2 slitsmurar installeras. Betong går det åt i stora lass: 350 000 m3 betong och 45 000 ton armering.
Slutdatum: Västlänken planeras öppna december 2026
Beställare: Trafikverket
Arkitekter: Kanozi Arkitekter, COWI, Tyréns, Centerlöf & Holmberg, TFIP
NCC:s kontraktssumma: Ca 4.800 Mkr (2009)

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Ajmal

  2 februari, 2022 11:30

  Jag är stolt över att jobbar på den här projekten just nu

 • Anders Kaiser Gustafsson

  18 februari, 2022 07:34

  Hej Rikard
  Härligt att se att produktionen löper på.
  Det ha ju gått några år sedan jag också var med i Centralen .
  Lycka till i det fortsatta arbetet .

 • Ulf Johansson

  11 mars, 2023 13:35

  Hej! Vi undrar vad alla de gula ”rören” är till för? Tack för svar!
  Med vänlig hälsning,
  Ulf o Petra

 • Martin Eriksson

  30 oktober, 2023 11:20

  Hej Rikard ! Jag undrar om ni har behov av anläggare , grovarbetare på västlänken eller på något av era andra projekt . Jag har hållt på med bygg nu i 25år så du kan höra av dig till mig . Mvh Martin . Tel 0739314692. martinrikard77@gmail.com