Effektiv samgranskning för ökad effektivitet och delaktighet

Har man väl börjat använda BEAst standard effektivare granskning vill man inte gå tillbaka till konventionella metoder. Vid tidigare granskning i separata pdf-filer kunde saker falla mellan stolarna och kommunikationen om ändringar skedde via mejl. Det är ett ineffektivt nyttjande av tid och resurser.

Just nu jobbar jag med projekt Äpplet i Göteborg, där vi tillsammans med Lokalförvaltningen utvecklar och bygger två förskolor. För att projektet skulle kunna dra vinningar från Bluebeam och standarden BEAst effektivare granskning anordnade jag tillsammans med en kollega en introduktion för att skapa samsyn kring vad och hur man gör utifrån deltagarnas roll i projekten.

Men i och med att Covid-19 började spridas fick vi planera om. Vi hade planerat för en traditionell klassrumsutbildning på kontoret i Göteborg. Nu fick vi arrangera en utbildning via Teams istället. Det passade nästan bättre eftersom kunden ville bjuda in fler personer. Så istället för att bara inkludera projektörerna inom projektet fick vi med flera av kundens projektledare och sakkunniga som också kommer att granska ritningar och handlingar.

Användartips och praktisk träning

Utbildningen innehöll en genomgång av systemet med användartips samt de olika stegen i granskningsprocessen. Sedan avslutade vi med en omfattande del med praktisk träning i olika testsessioner, så att alla fick ordentlig möjlighet att testa på systemet.

På vårt första uppföljningsmöte kunde vi visa att 30 projektörer och andra deltagare från kunden nu granskar ritningar i realtid. Man gör det samtidigt, på samma sätt, på samma ställe och med samma markeringsverktyg, vilket skapar ett kundvärde utöver de enskilda projekten. Detta sparar oerhört mycket tid, vi får bättre koll på det som ska ändras och allt sammantaget underlättar det projekteringen.

//Sara Tolf, projekteringsledare på NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.