Det allra viktigaste är våra medarbetare, därför är attityden viktig

Säkerhet är ett utvecklingsarbete, vi blir aldrig klara med det utan måste jobba med ständiga förbättringar för att nå vår vision om noll olyckor. Ökad säkerhet och ökad lönsamhet är våra mål och de måste gå hand i hand. Det är med den attityden vi ska gå in i samtliga våra projekt.

Säkerhet är ett utvecklingsarbete, vi blir aldrig klara med det utan måste jobba med ständiga förbättringar för att nå vår vision om noll olyckor. Ökad säkerhet och ökad lönsamhet är våra mål och de måste gå hand i hand. Det är med den attityden vi ska gå in i samtliga våra projekt.

Vi ska klara både säkerhet och lönsamhet. Generellt går de hand i hand, det vill säga välorganiserade och välplanerade arbetsplatser med engagerade medarbetare och underentreprenörer skapar bättre vinstmöjligheter samtidigt som antalet olyckor reduceras. Om de ställs mot varandra gäller förstås säkerhet före lönsamhet, ingen ska behöva skadas på våra arbetsplatser.

Jag har jobbat ungefär två månader på NCC nu och har varit ute på flera projekt. Det ser bra ut kan jag säga, men det finns alltid saker att göra gällande arbetsmiljö och säkerhet.

Attityden är oerhört viktig för att skapa en stark säkerhetskultur. Vi kan inte tillåta oss attityden att vissa olyckor och incidenter är okej. Olyckor är aldrig okej, varken stora eller små. Har vi inställningen att vi accepterar enklare olyckor då kommer förr eller senare en allvarlig olycka. Vi strävar hela tiden efter att ta bort riskmoment och eliminera riskerna innan de blir till tillbud och olyckor. Nolltolerans är en förutsättning för nollvision.

En händelse från 2017 som en medarbetare berättade för mig om är ett bra exempel på hur attityden kan vara avgörande. På ett av våra projekt i Göteborg visade det sig att NCC:s arbetsmiljöplan var vassare än kundens vilket gjorde att kunden skrotade sin och valde att gå på vår. Så ska det vara! Vi har inte utrymme och tid för prestige när det gäller säkerhet, ser man något bättre får man släppa sitt ego och byta spår. Det gäller förstås också oss på NCC, vi ska vara så öppensinnade att vi kan släppa på prestigen – att det blir rätt är viktigare än vem som gjorde vad.

En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi jobbar stenhårt med att stärka säkerheten samtidigt som vi blir bättre på att i alla projekt vara lönsamma. På så sätt blir allt bättre i slutänden – inte bara för oss utan också för våra kunder, men framförallt för våra medarbetare.

//Kenneth Nilsson, Affärsområdeschef NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.