“Roligast med mitt jobb är att få träffa mitt team i vardagen och se hur vi utvecklas, presterar, fungerar och har kul på jobbet”

Berätta om ditt arbete | Hur är det egentligen att jobba på NCC? Vad gör medarbetare i olika roller? Vilka problem brottas de med i sin vardag och vilka verktyg har de för att lösa sina uppgifter? Vad driver dem och gör dem glada på arbetstid? Hur känner de för sitt team och för NCC som företag och arbetsgivare? Här får du möta platschefen Gustav Hagberg på NCC Infrastructure.

Berätta om ditt arbete | Hur är det egentligen att jobba på NCC? Vad gör medarbetare i olika roller? Vilka problem brottas de med i sin vardag och vilka verktyg har de för att lösa sina uppgifter? Vad driver dem och gör dem glada på arbetstid? Hur känner de för sitt team och för NCC som företag och arbetsgivare? Här får du möta platschefen Gustav Hagberg på NCC Infrastructure.

Vad gör du på jobbet och vad är det viktigaste i din roll?

Jag leder ett team av NCC-medarbetare och underentreprenörer, som bygger ut VA-nätet åt det kommunala bolaget Västvatten. Det är ett långsiktigt uppdrag som har pågått sen 2017 och bygger på strategisk partnering. Förutom att lägga VA-ledningar drar vi ofta också fram ett nytt el- och fibernät. Mina viktigaste uppgifter som platschef är att skapa en trygg grupp och bra arbetsmiljö, där medarbetarna har viljan, resurserna och förutsättningarna för att kunna leverera enligt kraven i vårt uppdrag.

Vilken typ av erfarenhet och kompetens behövs i din roll?

Det handlar mycket om att lyssna, vara lyhörd, ta in information och se till att alla är informerade. Vi har tillsammans byggt ett riktigt bra team, med olika personligheter och styrkor. Jag vill att det ska vara högt i tak så att man vågar ifrågasätta, tänka annorlunda och testa nya lösningar. Jag visste ganska tidigt att jag ville jobba med människor, team och byggande, så min nuvarande roll passar väldigt bra. Min byggerfarenhet har jag byggt upp i olika roller inom NCC, bland annat som mätningstekniker och arbetsledare. Det har också varit lärorikt att delta i stora projekt som Mölndals galleria och tillbyggnaden av universitet Humanisten i Göteborg.

Vad är roligast eller mest spännande i din vardag?

Roligast är att få träffa mitt team i vardagen och se hur vi utvecklas, presterar, fungerar och har kul på jobbet. Även att schakta i mark är mer spännande än vad det kanske låter – vad som helst kan dyka upp. Värst är att hitta oljecisterner och liknande, eller råka gräva av kablar eller rör. Spännande är också när vi tvingas hitta lösningar på komplexa problem, ofta kopplade till de utmanande markförhållanden vi har i Göteborgsområdet. Jag gillar också att titta på väl genomförda jobb som vi har gjort. Kommunalt VA innebär bättre avloppslösningar för miljön och oftast betydligt fräschare vatten för de boende, så vi har ofta goda skäl att vara stolta över våra insatser.

Vad är mest utmanande eller svårast?

Kommunikationen mellan exempelvis sidoentreprenörer och underentreprenörer kan vara utmanande ibland, men då är det desto roligare när vi väl får det att fungera som vi vill. Att få in mindre och ovana aktörer i det mindset som krävs för partnering kan också ta lite tid. Men nästan alla tycker att jobbet blir roligare när de känner att vi är i samma lag och bygger tillsammans. Just nu samarbetar vi med Hushållningssällskapet för att hitta nya metoder för att minimera skador på åkermarker. Det är ju faktiskt som en bonde sade till mig i samband med ett grävjobb en gång – vi bara har den här marken till låns.

Vem eller vilka vänder du dig till när du behöver hjälp, bolla idéer eller bara prata av dig?

Vi har en bra dialog och skönt snack i teamet varje dag. Det finns stor kompetens i vår projektgrupp, men jag har också andra kollegor och chefer som jag kan bolla med. I mer avancerade frågeställningar har vi ett fantastiskt stöd från NCC:s olika specialister. Vi drar ofta nytta av kunskaperna hos geoteknikavdelningen, konstruktörerna och specialisterna inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det finns alltid stöd att få, vilket är skönt när man ibland hamnar i knepiga situationer.

På vilka sätt är du stolt över att tillhöra NCC? Hur skulle vi kunna bli ännu bättre?

Jag är väldigt stolt över att tillhöra NCC. Framför allt hur vi arbetar med och tar hand om våra medarbetare, och hur professionellt vi agerar mot våra kunder. Jag kan hålla huvudet högt när jag träffar kunder och samarbetspartners på stan. Vi har stark sammanhållning och en vilja att hjälpa och sporra varandra till utveckling. Något vi kan bli bättre på är att dra nytta av våra system och verktyg. Jag har fått lära mig många av dem, men alla har inte fått den chansen, och några är kanske lite ovilliga att lära nytt. På NCC finns också goda möjligheter att göra karriär och prova olika typer av roller och projekt, vilket är viktigt för mig.

Bild på Gustav Hagberg.

Namn: Gustav Hagberg

Gör: Platschef på NCC Infrastructure

Bor: Sörbo gård på Orust

Familj: Fästmö och två små barn

Fritid: Snickra på huset, löpning och golf. På sistone har jag också blivit barngympaledare. En annan typ av utmaning och teambyggande!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Erik Ulvås

  13 september, 2022 16:12

  Barngympaledare!? Perfekt, då kommer jag ut med Sigge och Juni till Ellös!

 • Daniel Wennberg

  28 september, 2022 14:32

  Riktigt rolig läsning för mig som nyanställd Arbetsledare på NCC.
  Jag själv kommer från en bakgrund som både markarbetare, maskinförare och arbetsledare och vet hur viktigt det är med bra dialoger och öppenhet, det skapar goda relationer till kunder, medarbetare, UE mf.

  Under åren som gått så har jag jobbat på många olika projekt åt Ncc med varierande komplexitet och då som UE.
  Redan för 13 år sedan så kände jag att Ncc måste vara en bra arbetsgivare som präglas av låg personalomsättning, har en bra och tydlig företagskultur där alla får komma till tals, ha synpunkter och som tar tillvara på erfarenheter och kompetens.

  När jag fick frågan om jag var intresserad av att komma på en anställningsintervju så blev jag givetvis väldigt glad och kände att något bra avtryck måste jag ha gjort som förtjänat detta.
  Så här är jag idag, anställd på Ncc som arbetsledare där jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften att planera, driva och leda projekt tillsammans med alla fina kollegor och beställare samt förvalta det fina rykte som koncernen har.

  Tack Ncc för förtroendet! Nu kör vi!