Bättre kundnöjdhet med VA i partnering

Många är skeptiska mot partnering och tror att det är ett sätt för entreprenören att trycka in vad som helst i budgeten för att tjäna mer pengar. Det är fel.

Projekt inom vatten och avlopp (VA) är bland de större investeringar en kommun kan göra och är komplexa till sin natur. De flesta kommuner lider brist på resurser och VA-kompetens. Partnering är ett sätt för kommuner att ändå kunna genomföra de investeringar inom VA som behöver göras.

Vi har ett mycket stort behov av att se över vår VA-infrastruktur i Sverige, både när det gäller att bygga nytt och rusta upp. Nyligen släppte NCC en rapport där vi beskriver utmaningarna och möjligheterna med att modernisera Sveriges eftersatta VA-infrastruktur. Och vad vi kan göra åt det, läs rapporten här.

Eftersom VA är en enormt komplex industriprocess med flera olika perspektiv att ta hand om måste kunden lägga många timmar på att få fram ett förfrågningsunderlag som håller måttet. Många kommuner har ofta inte kompetens att själva klara av det, utan måste köpa konsulthjälp. Då blir det lätt många konsulttimmar, och kostnaderna och kontrollen sticker iväg. I partnering definierar vi tillsammans med kunden vad som ska göras i projektet. Det kan för många låta som att man köper grisen i säcken, med öppna ögon. Men så är det inte. Kunden har ju ett behov som är känt, men kanske inte har kunnat specificera det tillräckligt.

Min erfarenhet är att när vi går genom kundens behov och gör genomlysningar med all personal så framkommer det saker som VA-bolagsledningen och eventuella konsulter inte känner till. När vi med hjälp av arbetssätten i partnering fångar upp dessa aspekter i projektet tar vi bort framtida felkällor, det blir så att säga rätt med en gång.

Det är inte nödvändigtvis enklare att jobba i partnering, men jag hävdar att det är bättre för kunden eftersom projektet levereras med högre kvalitet, kundnöjdheten är generellt sett större i partneringprojekt och det är mer kostnadseffektivt. Dessutom ger det färre garantiärenden och bättre förvaltningsprojekt – bättre ekonomi för kommunen i långa loppet alltså.

Jönköpings kommun har nyligen byggt om och byggt ut Simsholmens avloppsreningsverk i partnering med NCC. Det är ett exempel på hur bra det kan bli i ett partneringprojekt när alla ror åt samma håll. Roger Rohdin är VA-chef i Jönköpings kommun. Här kan du läsa hans om erfarenheter av projektet.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Niclas Camarstrand

  6 mars, 2021 13:22

  Hej!
  Helt rätt sätt att arbeta. Hur ser eran marknadsföring ut för att hitta kunders behov i rätt tid?

  • Lamin Jatta Modigh

   8 mars, 2021 16:15

   Hej Niclas, och tack för din fråga! Så här svarar Per Johansson, affärschef: ”Vi försöker besöka så många kommuner som möjligt och prata om behov och lösningar.”

   Vänliga hälsningar Lamin, NCC