Anrika gymnasieskolor uppgraderas

Olympiaskolan, 90 år, och Tycho Braheskolan, 75 år, genomgår just nu omsorgsfull renovering. Arbetet görs i partnering med Helsingborgs stad och styrs med van hand av platschef Daniel Turesson, som genomfört flera liknande uppdrag tidigare. Att få vara med och bidra till att förbättra miljön där ungdomar lär och utvecklas är något som Daniel verkligen brinner för.

Olympiaskolan, 90 år, och Tycho Braheskolan, 75 år, genomgår just nu omsorgsfull renovering. Arbetet görs i partnering med Helsingborgs stad och styrs med van hand av platschef Daniel Turesson, som genomfört flera liknande uppdrag tidigare. Att få vara med och bidra till att förbättra miljön där ungdomar lär och utvecklas är något som Daniel verkligen brinner för.

Jag heter Daniel och jobbar sedan 2012 på NCC som platschef. På gymnasiet gick jag byggprogrammet med inriktning plåtslagare. Efter att ha jobbat några år fortsatte jag som projektledare inom plåt och ventilation och faktiskt en kort period som lärare inom idrott och IT. Så småningom började jag på NCC, där jag numera kan titulera mig certifierad platschef. Under min tid på NCC har jag arbetat med många olika projekt, såväl nyproduktion som renovering, på senare år flera skolprojekt.

Ny- och ombyggnad av skolor

Just nu jobbar jag med ombyggnad och renovering av Olympiaskolan och Tycho Braheskolan, två stora gymnasieskolor i Helsingborg. Tidigare har jag bland annat utfört renovering av Filbornaskolan, också en stor gymnasieskola. Jag har också byggt en ny fristående tillbyggnad till Högastensskolan samt en ny förskola på Drottninghög. Alla dessa projekt i partnering med Helsingborgs stad. Att få vara med och bidra till att skapa en bra skolmiljö där barn och ungdomar kan lära och utvecklas är något som jag verkligen brinner för.

Olympiaskolan är byggd 1932 och Tycho Braheskolan 1947 och tillsammans har de båda skolorna cirka 1 000 elever. Vårt uppdrag innebär ombyggnad av skolornas värme- och ventilationssystem så att det uppfyller moderna krav, nya vatten- och avloppsledningar, nya golv och innertak, ytskiktsrenovering samt ny el och ledbelysning för smartare energianvändning. På dessa skolor utförs inget exteriört arbete, till skillnad mot Filbornaskolan som även innehöll tak- och fasadarbete samt fönsterbyte.

Byggarbetet på Olympiaskolan påbörjades hösten 2022 och väntas vara klart till vårterminen 2024, därefter fortsätter arbetet på Tycho Braheskolan, som ligger bredvid. Båda skolorna är i drift under byggtiden, men lokalerna där arbete pågår är tomma. Det blir lite omflyttningar för skolorna men allt sker i god dialog med verksamheten

Olympiaskolan

Återfår sin forna glans

Renoveringen på Olympiaskolan har varit mer komplicerad än jag först trodde med höga bevarandekrav. Tillsammans med arkitekt och stadsantikvarie har vi arbetat mycket med det estetiska och försökt att återgå till ursprunget så långt det går. Bland annat rustar vi upp den gamla fina aulan så att den återfår sin gamla pampighet, dock med bättre akustik nu. Det känns bra i hjärtat att vara med och uppgradera denna ståtliga 90-åriga lady och sedan fortsätta med Tycho Brahe, också det en anrik skola.

Utöver skolprojekt har jag arbetat med allt från byggservice till fasad- och fönsterrenoveringar på flerfamiljsfastigheter. De flesta med kvarboende, vilket ställer extra krav på dialog och samarbete såväl med boende som fastighetsförvaltning. Liksom på skolorna behöver vi hela tiden ta hänsyn till tredje man, något som ibland kan upplevas som jobbigt men som jag gillar.

Ständiga förändringar och nya utmaningar

Det roligaste med att jobba som platschef är den ständiga förändringen och utmaningarna som jobbet innebär. Jag gillar att arbeta med olika projekt och att få möjlighet att utvecklas och lära mig nya saker, som exempelvis ny teknik. Jag anammar gärna digitaliseringens möjligheter. Mitt jobb är också ett perfekt sätt att träffa olika människor och att tillsammans skapa något som kommer till nytta för många.

Om jag får välja jobbar jag helst i partnering och gärna med renoveringar. Med partnering samarbetar man nära kunden genom hela projektet och har möjlighet att göra ändringar under resan. Inte minst vid renoveringar är detta en stor fördel, då man aldrig vet vad som väntar.

Jag brinner även för återbruk och återanvänder det som går. I detta projekt återanvänder vi till exempel vaskar och tar tillvara dörrar och annan inredning i bra skick. Vid ett tidigare renoveringsprojekt var jag initiativtagare till ett pilotprojekt för återvinning av fönster.

Tycho Braheskolan

OM SKOLORNA

Olympiaskolan togs i bruk 1929 som Högre allmänna läroverket för flickor, i folkmun kallat ”Flickis”. Skolan blev samgymnasium 1963 och året efter bytte man namn till Olympiaskolan. Undervisningen bedrevs i tillfälliga lokaler tills den ståtliga skolan i 1920-talsklassicism och art déco stod klar 1932.

Tycho Braheskolan välkomnade sina första elever hösten 1947, då under namnet Tekniska gymnasiet. Utbildningen bestod av en treårig utbildning i antingen kemiteknik eller maskinteknik. I samband med att den nya gymnasieformen infördes 1966 bytte skolan namn till Tycho Braheskolan. Skolan var länge en renodlad teknisk skola, men har periodvis även haft andra utbildningar.

Källa: Wikipedia

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.