29 963 växter och några 10-tals regnbäddar på Vårvik i Trollhättan

Det börjar takta upp mot projektavslut, i juni är det invigning och avslut efter 4 år. Men först ska vi plantera 29 963 växter.

Det börjar takta upp mot projektavslut, i juni är det invigning och avslut efter 4 år. Men först ska vi plantera 29 963 växter.

Vi har varit på Vårvik sen 2019 och jobbat i två etapper. Etapp 1 handlade om marksanering, (bara det var ett stort projekt eftersom det har varit blandad industri här tidigare), rivningsarbeten och förstärkning av älvkanten. I andra etappen har vi anlagt VA-nät, gator, gång- och cykelvägar och lösningar för dagvattenhantering. En sådan lösning är regnbäddar.

Regnbäddar hjälper till med dagvattenhanteringen

Här i Vårvik har vi anlagt planteringar som är mer än bara grön fägring. Rain gardens, eller regnbäddar, är en del i förebyggande insatser för att hantera och rena dagvattnet utan att belasta VA-systemet för mycket.

För mycket hårdgjorda ytor gör att avrinningen blir svårare, regnvattnet kan inte ta vägen någonstans utan hamnar på högst oönskade ställen som jättestora vattenpölar eller om man han riktig otur i garage eller källare.

Därför är det allt vanligare att med olika typer av planteringar som naturliga uppsamlingsplatser, som bromsar upp vattnets framfart. Tanken är att planteringarna håller kvar vattnet och låter det sakta sippra ut i marken. På så sätt hanterar vi dagvattnet utan att belasta dagvattensystemet i onödan.

Enkelt att anlägga

Det börjar, som så mycket annat inom anläggning, med en schakt – i detta fall ca 1,5 meter djup. Försänkningarna utrustas med dränerande material, olika storlekar på grus och sand, i lager. Man installerar också dräneringsrör i olika storlekar och en brunn kopplad till dagvattensystemet, och så planteras växter – buskar, träd och andra perenner.

Det fungerar så att växterna och jorden tar hand om så mycket vatten de kan och när det är mättat tar dräneringsrören vid och leder undan vattnet. Skulle det komma ohemula mängder regnvatten så kommer brunnen till nytta då den tar hand om de stora volymerna och leder ner det i dagvattensystemet. Bra för vårt VA-nät och snyggt blir det också!

29 963 växter ska på plats

14 juni är det slutbesiktning och 17 juni är det invigning, men innan det ska vi se till att ha planterat alla växter. Sammanlagt är det 29 963 växter som ska på plats här i området.

Sen lämnar vi Vårvik för att komma tillbaka igen och göra finplaneringen vid husen när de är byggda. Anläggning är ju ofta först på plats och allra sist att lämna projekt, det är kul – för då får man se före och efter.

Hej från Trollhättan!

//Anders Påsse, platschef, NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.