Working for Change – om mångfald i näringslivet

Idag har jag det stora nöjet och äran att delta på konferensen Working for Change. Jag kommer att dela med mig av tips på hur vi på NCC jobbar med att öka mångfalden och inkluderingen på våra arbetsplatser. Och ser fram emot att få inspirerande och handfasta tips på hur vi kan ta mångfaldsarbetet till nya höjder.

Idag har jag det stora nöjet och äran att delta på konferensen Working for Change. Jag kommer att dela med mig av tips på hur vi på NCC jobbar med att öka mångfalden och inkluderingen på våra arbetsplatser. Och ser fram emot att få inspirerande och handfasta tips på hur vi kan ta mångfaldsarbetet till nya höjder.

Här kommer fem tips från mig:

1. ”Magkänsla är skitdåligt”
Det här är ett citat ur en intervju med Seher Yilmaz, vd på Rättviseförmedlingen. Hon menar att magkänslan är uppbyggd av våra erfarenheter och ser vi bara en viss kategori personer (läs vita män) som får expertrollen i till exempel media, så påverkar det oss när vi rekryterar. Skippa magkänslan och utgå istället från en strukturerad och kompetensbaserad rekrytering – det främjar mångfald. Och det startar redan när vi beslutar om vilka kompetenser vi söker och hur vi ska bedöma dessa kompetenser hos kandidaterna.

2. One size passar inte alla
Om man behandlar alla lika blir det ofta på majoritetens villkor. ”Lika för alla” blir i det sammanhanget på bekostnad av individer med andra behov än majoritetens eller normens. Var observant på varje individs behov, egenskaper och drivkrafter och skapa förutsättningar för att ta tillvara på dem. Att ha en företagskultur som är öppen, respektfull och med en inkluderande dialog och bemötande som ger utrymme för att dela kunskap. När de olika perspektiven får ta plats och fångas upp kan de omsättas i innovation som utvecklar verksamheten och därmed blir till affärsnytta.

3. Skrid till verket
Gå från idé till handling, från policy till konkreta aktiviteter. NCC förändrar branschen genom riktade satsningar mot idag underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Därför har vi ett platschefsprogram för kvinnor och utbildningen NCC Nystart som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer. Sedan tio år tillbaka genomför vi även Barnens Byggskola på orter över hela Sverige. Syftet är att väcka intresse för byggbranschen hos barn i unga åldrar och med olika bakgrund. Genom dessa satsningar kan vi öka mångfalden på NCC och utökar rekryteringsbasen för att klara framtidens brist på kompetens.

4. Följ upp, följ upp, följ upp
Att sätta mätbara mål på ditt mångfaldsarbete är ett sätt att säkerställa att arbetet går i rätt riktning men effektiv uppföljning kan dock ske på fler sätt än genom mätning. Av våra vardagliga beteenden gäller generellt att vi styrs till 20 procent av det vi blir tillsagda att göra (riktlinjer, mål, styrdokument etc.) medan vi till 80 procent styrs av vilken feedback vi får. Så lägg tid på uppföljningen!

5. Kroka arm med en partner
Alla kan inte göra allt, men det är många som gör något. Kroka arm med de organisationer, skolor och andra aktörer som redan driver mångfaldsinitiativ. Gå in som en partner och ta del av deras kunskap.

Vi på NCC deltar bland annat i KTH:s jämställdhetsvecka, är mentorer i organisationen Mitt Liv, deltar i IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) och teknikfestivalen Tekla som är ett initiativ av artisten Robyn.

/Svante Hagman, Affärsområdeschef NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.