Vilka är de bästa, hållbara lösningarna för säkerhet på väg?

Vår vision - att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna, är något som både förpliktigar och inspirerar oss på NCC varje dag. Vad innebär det rent konkret för NCC när vi arbetar med säkerheten på vägarna?

Vår vision – att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna, är något som både förpliktigar och inspirerar oss på NCC varje dag. Vad innebär det rent konkret för NCC när vi arbetar med säkerheten på vägarna?

Säkerhetsåtgärder är en kostnad för vägprojekten, det ska det inte stickas under stol med, men när vi gör prioriteringar i våra projekt får det aldrig ske på bekostnad av säkerheten. Istället handlar det om att hitta verkningsfulla, smarta, kostnadseffektiva lösningar som ger oss mer hållbar infrastruktur för pengarna. Hälsa och säkerhet ett område av högsta prioritet för NCC och som inkluderar både att skapa trygga och säkra arbetsplatser för våra medarbetare, leverantörer och underentreprenörer.

Planering är hållbarhetens A och O. Det är alltid i dialog med våra kunder i tidiga skeden som vi hittar de bästa möjligheterna och lösningarna. Här har vi några exempel:

I maj i år testade NCC tillsammans med det danska Vejdirektoratets för första gången i Norden mobila barriärer – ett patenterat system som används för att ställa upp och automatiskt flytta barriärer när man vill justera antalet filer vid olika tidpunkter. Mobila barriärer säkerställer att det alltid finns så många filer som möjligt i den riktning där trafikbelastningen är störst.

Vajerräcken har blivit allt mer uppmärksammat som en kostsam lösning som inte passar alla trafikanter. Därför lanserar NCC Profilbetong i Sverige – räcken och kantsten av horisontellt glidformsgjuten betong. Glidformsgjutna betongräcken är det säkerhetsmässigt bästa alternativet bland vägräcken på marknaden idag. I tillägg, även det alternativ som har lägst livscykelkostnad, konstaterade SBUF i sin Slutrapport ”Glidformsgjutna vägbarriärer” 2016.01.21. NCC Profilbetong är sedan april 2017 CE-märkt.

Säker trafikavspärrning och trafikomläggning med NCC ViaSafe är en lösning som förbättrar säkerheten i en rad olika sammanhang, bland annat i trafikmiljö och vid evenemang. Säkerhetstänkandet går hand i hand med smidig logistik för att trafiken ska flyta på, något vi skrivit om tidigare här på bloggen.

Vi berättar gärna mer och diskuterar säkerhet på väg med er. Passa på att träffa oss på mässan Nordic Road, som går av stapeln denna vecka 10-12 oktober på Elmia i Jönköping. På torsdag, kl 10:00, 12/10 håller vi ett seminarium på temat (anmäl dig här). Hoppas att vi ses!

 

Frida Panzar, affärsutvecklare NCC Infraservices

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.