Upprustningen av miljonprogrammet kan förbättra folkhälsan

Just nu har många fastighetsägare en unik möjlighet att inte bara göra sina fastigheter energisnåla och klimatsmarta. Utan att även skapa en stadsmiljö som lyfter folkhälsan och människors gemenskap. Det vet jag eftersom vi på NCC har utvecklat ett koncept, NCC Hållbar renovering, som får den ekonomiska kalkylen att gå ihop om fastighetsägaren vidgar perspektiven på upprustningen av sina fastigheter.

Just nu har många fastighetsägare en unik möjlighet att inte bara göra sina fastigheter energisnåla och klimatsmarta. Utan att även skapa en stadsmiljö som lyfter folkhälsan och människors gemenskap. Det vet jag eftersom vi på NCC har utvecklat ett koncept, NCC Hållbar renovering, som får den ekonomiska kalkylen att gå ihop om fastighetsägaren vidgar perspektiven på upprustningen av sina fastigheter.

Det är bostäderna från miljonprogrammet och de övriga rekordåren 1950 – 1975 som har börjat genomgå en omfattande renovering. Allt från avloppsstammar till fönster och fasader behöver bytas.

Renoveringsbehovet är ett unikt fönster i tiden när investeringar i hållbart stadsbyggande är jämförelsevis billiga. Detta eftersom energiåtgärder blir en mindre merkostnad när fastigheten ändå renoveras. När en fasad byts ut blir det exempelvis inte mycket dyrare att välja en tilläggsisolerad fasad.

Men en stadsdel består ju inte bara av ett antal fastigheter. Miljön mellan fastigheterna är minst lika viktiga för människors trivsel. De här mellanrummen har en möjlighet att förbättra vår fysiska och psykiska hälsa och få oss att känna trygghet, trivsel och gemenskap.

Många av åtgärderna som gör utemiljön mer socialt hållbar är dessutom inte dyra, det gäller bara att tänka rätt när man planerar upprustningen.

Så här tänker vi: Att människor mår bra av att röra på sig är väl dokumenterat av vetenskaplig forskning. Den bästa träningen är den som blir av. Därför gäller det att utemiljön nära bostaden inspirerar till promenader, löpträning eller bollsport.

Vi vet också att de boendes fysiska aktivitet ökar med 50 procent om det finns aktivitetsytor nära bostaden, exempelvis motionsspår och löparbanor, utegym, multisportplaner, lekplatser, dansytor, parkour-parker och olika lösningar som ökar cykelanvändningen.

De här mellanrummen har en möjlighet att förbättra vår fysiska och psykiska hälsa och få oss att känna trygghet, trivsel och gemenskap.

De här ytorna ökar också det sociala umgänget. Utemiljön blir mer använd med bra belysning. Upplevs den som grönskande och estetiskt tilltalande ökar användningen ytterligare. Då minskar också nedskräpning, klotter och annan skadegörelse, vilket sparar stora summor åt fastighetsägaren.

Angereds Aktivitetspark

Angereds Aktivitetspark

NCC har redan skapat många attraktiva och aktivitetsskapande utemiljöer. Aktivitetsparken i Angered är ett exempel. Med hjälp av medborgardialoger fick parken cirkustema, vattenlek och utegym.

Älvsjö on track är ett annat exempel. Där får innegården mellan fyra huskroppar ett antal stationer för fysiska och sociala aktiviteter, en löparbana och ett utegym.

Så här vill vi gärna fortsätta, med att förnya utemiljön vid både renovering och nybyggnation. Att inkludera husens mellanrum i projektet för att inkludera invånarna i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Men det vill väl du också? Hör av dig till NCC så tänker vi utanför boxen tillsammans. Och bygger ett bättre samhälle.

/Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.