Ta vara på den biologiska mångfalden

Det finns ett talesätt som säger att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan. Det används ofta som en metafor för små saker som har en oväntat stor påverkan. När det gäller biologisk mångfald är detta talesätt ofta sant.

Eller faktiskt, kanske snarare omvänt. Om vi skapar instabilitet i ett ekosystem och skadar livsvillkoren för en fjäril och dess vingslag, kan det orsaka inte bara orkaner, utan många oväntade och oönskade effekter.

Klimatet är i fokus för många politiker nuförtiden. Det är bra såklart. Men påverkan och stundtals omedvetet slarv med olika arter borde också stå mer på agendan! Nu på söndag den 22 maj är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Därför vill jag ta upp detta på dagordningen.

Samhället är beroende av stenmaterial för att fungera och utvecklas. NCC har över 200 täkter och krossverk runt om i Finland, Sverige, Danmark och Norge som producerar stenmaterial av olika kvalitet och för olika ändamål. Vår utvinning av bergmaterial förändrar den lokala miljön och vi måste vara mycket måna om den biologiska mångfalden. Vi har ett ansvar och vi tar det ansvaret.

I NCC har vi ett nordiskt koncept som kallas ”NCC Kielo” där vi ser till att ta hand om de hotade arterna när det behövs och ibland faktiskt skapar nya livsmiljöer tack vare de specifika egenskaper vi skapar i våra täkter.

NCC ser faktiskt detta arbete som en ”licens” att driva vår verksamhet med stenmaterial och vi förväntar oss att samma sak ska gälla för alla våra konkurrenter, små som stora. För vi har alla ett ansvar att tillhandahålla nödvändigt stenmaterial för samhällsutvecklingen, men vi måste också värna om den biologiska mångfalden i de områden där vi bedriver vår verksamhet.

(film från FN/Convention on Biological Diversity)

/Ylva Lagesson, chef för affärsområde Industry

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.