Stora miljövinster med aktivt kol och schaktfri förnyelse

Genom att förnya gamla VA-ledningar med schaktfria metoder kan ledningsägare göra stora besparingar både när det gäller pengar och miljöpåverkan. Och med aktivt kol kan rester från läkemedel renas från avloppsvatten och hindras från att komma ut i naturen och göra skada.

Genom att förnya gamla VA-ledningar med schaktfria metoder kan ledningsägare göra stora besparingar både när det gäller pengar och miljöpåverkan. Och med aktivt kol kan rester från läkemedel renas från avloppsvatten och hindras från att komma ut i naturen och göra skada.

Vi har en ny klimatlag i Sverige med mål på noll koldioxidutsläpp 2045 och nära noll redan 2030. Samtidigt är VA-ledningarna i Sverige i dåligt skick och investeringsbehoven är enorma. Hur ska kommunerna tackla detta?

Ett sätt är att använda sig av schaktfri ledningsförnyelse, dvs att man inte gör som traditionellt och gräver upp hela gatan för att lägga ner nya rör. Genom att inte schakta kan man sänka sina CO2-utsläpp med 70-90%, för varje km ledning som förnyas schaktfritt sparar vi 291 ton CO2. Men inte nog med att klimatutsläppen blir mindre, pengarna räcker också längre med schaktfria metoder. För samma investerade budget får man nästan tre gånger så mycket ledning förnyat.

Och med vår NCC NoDig Klimatkalkylator man kan enkelt redovisa klimatutsläpp för varje kilometer och få det jämfört med utsläppen för konventionella metoder på samma sträcka. Så, sammanfattat: schaktfri ledningsförnyelse ger möjlighet till ökad förnyelsetakt, gör en stor skillnad för klimatet och man kan enkelt redovisa sina utsläpp.

Läkemedelsrester i avloppsvattnet ett växande problem

Tack vare bättre analysmetoder kan kommunerna nu enklare mäta läkemedelsutsläpp i avloppsvattnet, det har varit svårt innan. Så många kommuner står nu inför det faktum att rester av mediciner är ett problem och att något måste göras.

Det är vanliga standardläkemedel vi pratar om, bland annat smärtstillande eller ångestdämpande, som ska tas upp enkelt av kroppen. De innehåller potenta substanser som var för sig kan ställa till stor skada i naturen, det kan exempelvis röra sig om genetiska defekter och skador på fortplantningssystem. Än värre är att det kan bli en cocktail av flera olika substanser och som kan få verkningar som ingen känner till.

Kommunala reningsverk är i regel inte byggda för att rena avloppsvattnet från medicinrester. Med aktivt kol kan man rena avloppsvattnet från medicinrester på ett enkelt och robust sätt. Aktivt kol används redan idag för rening av dricksvatten så tekniken är beprövad och välkänd.

NCC är på Vattenstämman i Örebro, om du också är där så ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Utöver schaktfria metoder och läkemedelsrening kan vi också prata om varför partnering är en bra samarbetsform när man ska bygga VA-verk, en ny teknik med flexibelt foder i rörförnyelse, om det nya avsaltningsverket på Gotland. Bland annat.

Vi ses!

/Simon Åkerlund, NCC NoDig

/Per Johansson, NCC Vatten- och miljöteknik

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.