Standardisering är nyckeln till framgångsrikt återbruk

Det låter kanske inte så svårt att använda återbrukat material i ett byggprojekt, men det är flera aspekter som man måste ta hänsyn till. Hur säkerställer man materialets kvalitet? Och hur vet man vad som finns tillgängligt?

Äntligen är klimatet inne, och äntligen börjar det röra på sig i byggbranschen! Det pratas mycket om återbruk, återvinning och cirkulära flöden nu och det är bra.

Branschen har idag rätt dålig koll på vad som finns i en byggnad. Vissa saker är ju enkla att se med blotta ögat, som stål, gips och trä. Men vi vet (oftast) inte hur stålet är tillverkat, om det går att använda igen och vad det då uppfyller för krav. Det kräver mycket manuellt arbete och handpåläggning för att kunna bedöma kvalitet i ett material. En process som kräver mycket tid.

Vi kan idag logga material i byggnader och andra projekt genom att vi för loggbok. Men verktygen som används för att föra loggbok är inte framtidsanpassade och vi använder inte samma språk för att beskriva saker. Här finns stora möjligheter till förbättringar.

Standardisering är en förutsättning

För att vi i framtiden enklare ska kunna veta vad en byggnad innehåller för material krävs det att vi idag använder samma språk och sätt för att dokumentera materialen som används. Standardisering alltså!

Användandet av standardiserad information som finns öppen och tillgänglig är nyckeln för att skapa spårbarhet i framtiden. Genom att vi alla i branschen använder samma systematik för att dokumentera egenskaper hos en byggprodukt gör vi informationen digitalt nåbar för alla aktörer.

Gemensam systematik och standard är en förutsättning för att vi ska kunna jobba systematiskt med att framtidssäkra information och tillgängliggöra den i en digital tvilling. Då kan en förvaltare enkelt skapa sig en överblick över vilka material och produkter som finns inbyggda i ett fastighetsbestånd och var. Inför en demontering av delar eller en hel byggnad kan olika aktörer enkelt få tillgång till vilka produkter som går att demontera och återbruka och dess prestanda. I en framtid där vi behöver vara mycket mer varsamma om resurser och minimera vår klimatpåverkan är detta en nödvändighet.

Vi måste jobba tillsammans

Stat och kommuner är på tårna med olika samarbeten för att skapa riktlinjer för hållbart byggande. SBUF har många forskningsprojekt igång. Det är bra att vi i branschen börjar få ordentlig fart i arbetet och det finns flera initiativ kring de här frågorna där olika företag och aktörer går ihop för att dela med sig av erfarenheter, som t.ex Circular Sweden och Återbruk i Väst. Ingen har jättemycket erfarenhet av återbruk, och det är inte en enda aktör som kommer lösa frågan. Det är samarbete och erfarenhetsåterföring som gäller. Tillsammans får vi det att hända!

Vänliga hälsningar
//Pernilla Löfås, Hållbarhetsstrateg NCC

Se film om hur NCC jobbat med återbruk när vi rev vårt gamla huvudkontor

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.