Spjutspetsbyggande blir snart normalproduktion

Snart kommer NCC bara att bygga energisnåla passivhus. Anledningen är att både vi och lagstiftningen vill det. Senast den sista december år 2020 ska alla nybyggda hus vara så kallade nära-noll-energihus, NNE-hus.

Snart kommer NCC bara att bygga energisnåla passivhus. Anledningen är att både vi och lagstiftningen vill det. Senast den sista december år 2020 ska alla nybyggda hus vara så kallade nära-noll-energihus, NNE-hus.

Kravet kommer ur EU-direktivet Energy Performance of Buildings Directive, EPBD. Boverket och Energimyndigheten jobbar med den svenska definitionen av NNE-hus just nu. För den nationella definitionen av vad ett NNE-hus är får medlemsländerna bestämma själva.

På NCC bygger och planerar vi för fullt inför den här milstolpen inom hållbart byggande. Vi har hittills byggt 72 passivhus, varav 8 skolor. Och flera är på gång.

I Kiruna har vi byggt Sveriges nordligaste passivhus i ett klimat som ställer extra stora tekniska krav på byggnaden. Det är vi stolta över. Därför har vi gjort en film om huset, som kallas för Det sjunde huset.

Titta du också!

Christina Lindbäck

[iframe id=”http://ncc-external.creo.tv/i/9jzE-Y1gzRWxUhdqL8jxkA”]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.