Social inkludering viktigt för ett hållbart samhälle

Alla bör ha rätten att bidra på ett positivt sätt till samhället. Att människor befinner sig i någon form av utanförskap innebär personligt lidande och slöseri med samhällets resurser. Därför har NCC en rad satsningar som ska öka den sociala inkluderingen.

Alla bör ha rätten att bidra på ett positivt sätt till samhället. Att människor befinner sig i någon form av utanförskap innebär personligt lidande och slöseri med samhällets resurser. Därför har NCC en rad satsningar som ska öka den sociala inkluderingen.

Exempelvis har barn till lågutbildade föräldrar svårare att nå upp till skolans kunskapsmål, visar SCB och Barnombudsmannens statistikportal. Det gör att de senare i livet har sämre möjligheter att skaffa sig en högskoleutbildning.

Därför är NCC huvudsponsor till organisationen Mattecentrum, som erbjuder barn gratis läxhjälp. Medarbetare från NCC är dessutom med och bidrar med sina kunskaper i matematik. Och med matte i bagaget får barnen tillgång till fler utbildningar inom teknik och naturvetenskap.

Ett annat exempel är kvinnor som genom kulturella skillnader mellan könen har sämre tillgång till hantverkarjobb. Vi har i över tio års tid arrangerat NCC Barnens Byggskola där vi låter ungarna testa på att bygga och snickra. Särskilt tjejer, det är en grupp vi verkligen peppar att testa på bygg och teknik. Vi vill ge barnen roliga sommarminnen och förhoppningsvis väcka deras intresse för att jobba i byggbranschen.

Just nu är Barnens Byggskola i full gång på Vättleskolan i Angered i nordöstra Göteborg. Genom att följa Instagramkontot @NCC_barnensbyggskola kan du ta del av vad som pågår i Angered, men även på andra byggskolor som arrangeras. Och har du sett den fina filmen vi gjorde om byggskolan förra året?

Ytterligare ett exempel är nyanlända svenskar. Trots världen idag har stora flyktingströmmar har den här gruppen medborgare fortfarande svårare än medborgare födda i Sverige att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta trots att de i många fall är välutbildade eller har värdefull arbetslivserfarenhet.

Därför har NCC och Kunskapsskolan lanserat en ny utbildning för nyanlända vuxna som har ingenjörsutbildning. Syftet är att bidra till integration, minskad arbetslöshet och samtidigt möta byggbranschens stora behov av arbetskraft.

Barnens Byggskola, Mattecentrum och satsningen på nyanlända ingenjörer är tre exempel på hur NCC kan bidra till en socialt hållbar framtid. Vad tycker du att vi skulle kunna göra mer?

Hör av dig till mig om du har idéer och förslag!

/Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.