Slagg minskar våra CO2-utsläpp med 45 procent

Det här med betong är ju inte helt oproblematiskt. Det är helt nödvändigt för att kunna bygga infrastruktur, men då tillverkning av cement genererar stora koldioxidutsläpp så påverkar det miljön. Därför är det glädjande att flera parter jobbar på olika sätt med att ta fram betong med minskad klimatpåverkan. På E02 Centralen använder vi oss av anläggningsbetong med slagginblandning och det drar ner våra koldioxidutsläpp rejält.

På projekt E02 Centralen, en etapp av Västlänken, gjuter vi just nu slitsmurar med en betong där nästan hälften av anläggningscementen ersatts av slagg från stålindustrin. Det är portlandklinkern i cementen som är den stora miljöboven. Vi ersätter delar av portlandklinkern i betongen med mald granulerad masugnsslagg som bindemedel. Genom att använda slagg sänker vi koldioxidutsläppen med cirka 45 procent.

Flera fina fördelar med slagg

• Starkt minskade CO2-utsläpp. Att använda slagg i slitsmurarna ger en minskning av CO2-utsläppen motsvarande cirka 1500 varv runt jorden med dieselbil.

• Det är bättre ur beständighetssynpunkt eftersom betongen blir tätare och bland annat skyddar armeringen bättre mot korrosion (klorider).

• Ur produktionssynpunkt är det också bättre. Erfarenheter från fältförsök visade att med slagg fick vi en betydligt större robusthet (mindre separation) än med betong utan slagg. En robust betong, med bra gjutegenskaper, är en nyckelfaktor för konstruktionens beständighet.

• Vidare leder inblandningen av slagg till en avsevärd reduktion av värmeutvecklingen under härdning.

Betong är fascinerande

Standarden för slitsmurar rekommenderar inblandning av slagg, så vi använder oss av nästan hälften slagg i slitsmurarna. När vi började med Centralen planerade vi för att bara använda slagg i slitsmurarna, men vi har faktiskt tagit det vidare till hela Centralen. Däremot används en betong med lägre halt slagg i resten av projektet.

Jag har jobbat med betongkonstruktioner i större delen av mitt yrkesliv, betong är fascinerande. Men dess miljöproblematik går ju inte att blunda för, därför är jag oerhört nöjd över att ha bidragit till ett mer ansvarsfullt användande av materialet. Det är mycket glädjande att se att så många andra aktörer också jobbar på att hitta bättre typer av betong ur miljösynpunkt. Jag har kollegor som håller på med några spännande projekt i samma anda.

Som betongnörd tycker jag att det här med slitsmurarna på E02 Centralen är häftigt av en annan anledning också. Det är första gången som Trafikverket använder slitsmurar som en permanent konstruktion och det är något som vi har jobbat för i nästan 15 år. Men, det får jag skriva mer om i ett annat blogginlägg.

Ha det bra!

//Jonas Magnusson, ledande teknisk specialist och tekn.doktor betongbyggnad

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.