Säker cykling alla årstider

Regn och rusk. Känns det lockande att ta cykeln nu? Av någon anledning minskar antalet cykelpendlare så här års drastiskt. Istället blir det ännu tätare i bilköerna och trångt på tåg och bussar. Det är lätt att skylla på vädret men är det hela sanningen?

Regn och rusk. Känns det lockande att ta cykeln nu? Av någon anledning minskar antalet cykelpendlare så här års drastiskt. Istället blir det ännu tätare i bilköerna och trångt på tåg och bussar. Det är lätt att skylla på vädret men är det hela sanningen?

Det ska vara enkelt och säkert att cykla – året om. Osäkra korsningar, bristande drift och underhåll av cykelbanor och dålig belysning gör att mörkret och kylan spelar större roll för cykelpendlingen än vad den skulle behöva göra. Bristerna blir ännu tydligare den här årstiden.

Överallt är det inte bekvämt, säkert, enkelt och smidigt att ta cykeln idag. På många platser har det varit för lite engagemang från både oss och hos våra kunder när det kommer till att bygga ut cykelinfrastrukturen. De flesta som inte cyklar idag tvekar just för att det saknas sammanhållen cykelinfrastruktur. Det handlar om att ta höjd och bredd för cyklingen och anpassa infrastrukturen efter hur behoven ser ut idag och imorgon: lådcyklar tar plats, elcyklar åker fort och femåringar vinglar. Cykeln behöver få status som ett eget trafikslag och få det utrymme den behöver – i budget och gaturum.

I slutet av sommaren medverkade jag och en kollega vid den globala konferensen Velocity i Nederländerna där 1400 cykelexperter samlades. NCC var det enda byggbolaget på plats, vilket är en smula underligt med tanke på att det ändå är vi entreprenörer som bygger och underhåller cykelvägar och ansvarar för avspärrningar vid byggarbetsplatser. Trots det var det många som höjde på ögonbrynen när vi berättade var vi kom ifrån, men förvåningen utbyttes snart till uppskattning. Och det är just uppskattningen som är det mest slående i alla de sammanhang NCC finns och pratar cykellogiska lösningar. NCC blev också den första associerade medlemmen från näringslivet att komma med i ”Svenska Cykelstäder” och i förra veckan var jag inbjuden till Riksdagens cykelnätverk för att berätta om hur vi ser på cykelfrågan.

Just dialog, nätverk och samarbete är centralt i cykelfrågan eftersom den berör så många områden och intressenter. Vi på NCC, som verkar på en nordisk marknad, kan bidra genom att vidga perspektiven och till exempel bjuda in ansvariga tjänstemän från de nordiska huvudstäderna och skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan länderna. Det gjorde vi genom att anordna Nordiskt Cykelforum den 31 augusti i Dome Of Visions i Stockholm – ett fullsatt seminarium som återigen vittnar om intresset för denna fråga.

Vi brukar prata om vad man, från vårt perspektiv, kan göra för att få mer cykelinfrastuktur för pengarna: att planera för större geografiskt sammansatta områden så att vi får mer produktionseffektivitet och kan påverka tidsplaneringen för att när arbetet ska utföras. Genom att ta med entreprenören i tidigt skede kan vi också hitta de bästa hållbara lösningarna för platsen oavsett om det gäller fastighetsutveckling, smarta lösningar för cykelparkering, vägars utformning, eller säkra avspärrningar och trafikomledningar för hjulburna under byggskedet.

Den som vill prata mer med oss om cykellogiska lösningar kan passa på att träffa oss på Kvalitetsmässan den 14 november i Göteborg då vi ska ha ett seminarium om just detta: ”Cykeln – svaret på städernas hållbarhetsutmaningar”. Det är samtalen som för oss vidare.
Läs också exempel på vad vi hittills har gjort inom cykelområdet.

Porträttbild på Frida Panzar, affärsutvecklare, NCC Infrastrucure  Frida Panzar, affärsutvecklare, NCC Infrastrucure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Dan Gibson

  2 november, 2017 13:56

  Hej jag cyklar varje dag till jobbet året runt oavsett väder. 6 mil per dag. 30 mil i veckan. Cykling är livet. Cykling ger automatiskt välbefinnande. Det är en given stund att mobilisera och planera en arbetsdag på morgonen på väg till, och på väg hem den bästa stress-relief man kan tänka sig. Av denna anledning och snudd på tio argument till så blir jag glad när jag läser om er satsning Frida.

 • Dan Gibson

  2 november, 2017 13:56

  Hej jag cyklar varje dag till jobbet året runt oavsett väder. 6 mil per dag. 30 mil i veckan. Cykling är livet. Cykling ger automatiskt välbefinnande. Det är en given stund att mobilisera och planera en arbetsdag på morgonen på väg till, och på väg hem den bästa stress-relief man kan tänka sig. Av denna anledning och snudd på tio argument till så blir jag glad när jag läser om er satsning Frida.

 • Johanna Olsson

  14 november, 2017 14:36

  Hej Dan,
  Vad kul att höra! Vi vill att fler ska känna sig motiverade att göra samma val som du har gjort. Visste du att om man cyklar 32 km per vecka så minskar risken för hjärtinfarkt med 50%? Så du ligger bra till!
  Mvh,
  Frida Panzar

 • Johanna Olsson

  14 november, 2017 14:36

  Hej Dan,
  Vad kul att höra! Vi vill att fler ska känna sig motiverade att göra samma val som du har gjort. Visste du att om man cyklar 32 km per vecka så minskar risken för hjärtinfarkt med 50%? Så du ligger bra till!

  Mvh,
  Frida Panzar