”Pepp, engagemang och tydlig info får Centralen att återvinna 90% av sitt byggavfall”

Jag vill visa att miljö och ekonomi går hand i hand med ett exempel från oss på E02 Centralen i Göteborg. Vi nu sparar 1-2 miljoner kronor per år genom att vi sorterar vårt byggavfall. Den första januari i år höjdes klimatskatten på brännbart avfall och i augusti 2020 kom ett lagkrav på att sortera plasten. Men förutom regleringar och lagar så kan det alltså finnas även ett ekonomiskt incitament.

Jag vill visa att miljö och ekonomi går hand i hand med ett exempel från oss på E02 Centralen i Göteborg. Vi nu sparar 1-2 miljoner kronor per år genom att vi sorterar vårt byggavfall. Den första januari i år höjdes klimatskatten på brännbart avfall och i augusti 2020 kom ett lagkrav på att sortera plasten. Men förutom regleringar och lagar så kan det alltså finnas även ett ekonomiskt incitament.

Miljö- och hållbarhetsengagemang är lite av en förutsättning, men även ett självskrivet intresse hos en miljösamordnare, som mig. Med bakgrund som arbetsledare samt ett uppdrag i projektet att se över vart vi kunde spara pengar ville jag förändra situationen på E02 Centralen och därmed öka sorteringen av vårt byggavfall.

Jag började undersöka saken hösten 2020. Våra siffror låg på 65% sorterat byggavfall per månad. Det som sorteras återvinns och ger oss i vissa fall pengar tillbaka eller kostar knappt något att behandla hos mottagaren, medan det som slängs i blandat eller brännbart-containrarna är en riktig lose-lose-affär – för både plånboken och planeten. Tillsammans med inköpare och ansvariga i produktion för att samla in avfallet tittade jag på statistik från andra stora projekt. En slutsats formade sig: Vi kan bli bra mycket bättre på detta!

Förståelse om varför är viktigast

Vi drog sedan i gång ett arbete med att försöka få alla i produktion att förstå hur viktigt det var att sortera rätt. Alla var såklart inte supertaggade på att sortera byggavfallet. Tankegångar som ”allt bränns ju ändå bara i slutändan” eller ”det går snabbare att slänga allt i en binge” var såklart förkommande. Men det hjälpte att framföra det i olika forum med information, peppande med månatlig statistik samt en morot i form av mat: vi lovade att bjuda alla på lunch om vi uppnådde vårt mål på 80% sorteringsgrad under ett halvår. Dessutom gjorde vi det till en tävling – vi ville slå ett annat projekt i stan som var bättre än oss. Att det andra projektet vid denna tidpunkt inte visste om att vi tävlade mot dem var ju lite speciellt. Men nu är tävlingen officiell (och vi leder)!

Praktiska åtgärder för att underlätta sorteringen

Vi gjorde en hel del praktiska insatser för att göra det lättare att sortera rätt. Vi såg till att containrarna var uppmarkerade med bilder och texter på flera språk, vi utbildade våra yrkesarbetare i frågan, och vi utsåg ”avfallsambassadörer” som ansvarade för varje station i stället för att en enda person skulle vara ansvarig för hela bygget. Detta tror jag gjorde stor skillnad.

Tydlig uppmärkning, pedagogiska skyltar, upplärning och peppig återkoppling är några av nycklarna till våra finfina resultat. Och engagerade ambassadörer – Ajmal Esmaty är en våra ambassadörer. 

Det går bra!

Det första halvåret gick, och jag kan med stolthet meddela att vi klarade vårt mål på 80%! Detta firades med food truck och halloumiburgare till alla i projektet (vilket några var skeptiska till först, men de flesta gillade den). Lyckligtvis fortsatte engagemanget med att sortera rätt även efteråt, och under 2021 snittade vi på 89% sorteringsgrad!

Genom att vi får betalt för våra containrar med skrot, kablar och mjukplast bland annat  innebär det att vi genom att öka vår sorteringsgrad från 65% till ca 90% nu sparar över två miljoner kronor om året!

År 2022 har E02 Centralen satt ribban ännu högre och siktar på 90% sortering över året.

De flesta projekt tjänar på att sortera rätt

Nu undrar du säkert om alla projekt kan tjäna på att öka återvinningsgraden. Det skulle jag svara ja på – speciellt nu när man höjt avfallsskatten även i år. De två mest avgörande sakerna för oss på Centralen har varit engagemang i projektet och ytor för att skapa bra sorteringsstationer. Vi har fått superbra stöd från vår logistikansvarige som tagit sig an uppgiften på bästa sätt.

Men oavsett om vi tjänar stora eller små pengar  på att sortera så bidrar sortering till materialåtervinning i stället för att producera avfall. Dessutom finns en ”nudging”-effekt i utbildningsinsatserna. Det kan hjälpa till att öka respekten för våra resurser och medvetandegöra projektets medlemmar vilket gör att sorteringen i nästa projekt blir ännu enklare. Dessutom är det roligt att ha tydliga och mätbara mål tillsammans. Mindre slöseri med resurser och ett gladare projekt är för mig personligen incitament som håller!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Rita Garcao

    11 maj, 2022 08:40

    Grymt jobbat, Amanda och Centralen!

  • Ida Widén

    12 maj, 2022 12:54

    Så bra engagerat Amanda! Och vilken insats, och utfall, från hela projektet – heja!