Nytt klimatverktyg visar på oväntat låga utsläpp

Jobbet som hållbarhetschef gör mig ofta stolt. Nyligen hände det igen, när vi visade att utsläppen av koldioxid från delar av NCC:s verksamhet kan bli hela 90 procent lägre om vi använder rätt metod.

Jobbet som hållbarhetschef gör mig ofta stolt. Nyligen hände det igen, när vi visade att utsläppen av koldioxid från delar av NCC:s verksamhet kan bli hela 90 procent lägre om vi använder rätt metod.

Det är mina kollegor på NCC Teknik, Kristine Ek och Petra Brinkhoff, som utvecklat datorprogram för att göra livscykelanalyser, LCA. En livscykelanalys är en metod som skapar en helhetsbild av den totala miljöpåverkan under en produkts livscykel, från vaggan till graven.

Det de ville utvärdera var en serie metoder som NCC använder för att skapa nya vatten- och avloppsledningar inuti de gamla rören. Med cement- och plastmaterial byggs ett nytt rör upp med det gamla som stomme.

De här förnyade rören håller lika länge som nya rör och medför en stor fördel: vi slipper gräva upp gatan där rören är nedlagda.

Att vi inte gräver gör alla glada. Medborgarna kan använda gator och trottoarer som vanligt under arbetet. Kommunen får jobbet gjort till lägre kostnad. Arbetet går dessutom mycket fortare.

Den här uppsättningen metoder för att förnya rörledningar kallar vi för NCC No Dig. Eftersom tekniken kräver extremt lite grävarbete bedömde vi att utsläppen av klimatgasen koldioxid skulle bli betydligt lägre. Detta eftersom grävmaskinernas motorer drivs av det fossila drivmedlet diesel.

För att ta fram exakta siffror byggde Kristine Ek ett verktyg för proffs på livscykelanalyser i programmet Gabi. Verktyget bygger på klimatdata som är verifierade av en tredje part.

Petra Brinkhoff kopierade över de matematiska formlerna till kalkylprogrammet Excel och skapade ett enklare och mer användarvänligt LCA-verktyg för utvärdering av våra No Dig-metoder.

Och resultaten gör mig mållös. Utsläppen av koldioxid blir upp till 90 procent lägre om vi använder en No Dig-metod, jämfört med om vi gräver upp gatan och byter ut rören.

Men klimatvinsten varierar för varje enskilt jobb. Exakt hur får vi snabbt fram i vår klimatkalkylator, som vi helt enkelt döpt till NCC No Dig Klimatkalkylator.

Vill du se och pröva klimatkalkylatorn så kom till VA-mässan på Elmia i Jönköping den 27 – 29 september. NCC finns i monter B04:70.

/Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.