Hållbarhet

NCC välkomnar lagkrav på hållbarhetsrapportering

Det känns bra att NCC ännu en gång ligger före lagstiftningen. Det är ett kvitto på att vi läser av samhällsutvecklingen rätt och delar visionen om ett hållbart samhälle.  

Nyligen fick ett förslag från regeringen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för alla stora svenska företag grönt ljus av lagrådet. Det innebär att regeringen nu går vidare med att ta fram ett skarpt lagförslag i en proposition till riksdagen.
I praktiken innebär det svenska förslaget att cirka 1 600 stora svenska företag, företag av allmänt intresse och moderföretag i stora koncerner ska ta fram en hållbarhetsrapport.
På NCC har vi redan, under 15 år, tagit fram en sådan här rapport som en del av vår årsredovisning. Att främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur, samtidigt som vi skapar långsiktigt lönsamma affärer är en fundamental del av vår strategi.
I slutet av 2015 visade en oberoende undersökning att vi är ett av Sveriges tio bästa börsnoterade företag på att förverkliga och synliggöra vårt hållbarhetsarbete. Studien gjordes av Mistra Centre for Sustainable Markets, MISUM, på Handelshögskolan i Stockholm.
Så sammanfattningsvis gör vi tummen upp för lagförslaget! Till de företag som ännu inte jobbat så mycket med hållbarhet vill jag säga: ni har allt att vinna och inget att förlora. Att jobba grundligt och systematiskt med hållbarhet är bra för affärerna.
Och det ökar arbetsglädjen när man vet att företagets verksamhet bidrar till att skapa en bättre värld.
/Christina Lindbäck

Christina Lindbäck

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!