NCC + UNICEF = SANT

Barnen är vår framtid. Det låter som en klyscha men är ju faktiskt en sanning. En människa som inte får en barndom med mat, hälsa och skolgång kan inte vara med och skapa en hållbar utveckling på planeten.

Barnen är vår framtid. Det låter som en klyscha men är ju faktiskt en sanning. En människa som inte får en barndom med mat, hälsa och skolgång kan inte vara med och skapa en hållbar utveckling på planeten.

Våra barn är den generation som på allvar kommer att behöva hantera klimatförändringarna. Barnen är de som under kommande decennierna har möjlighet lyfta prövade nationer ur fattigdom. Öka demokrati och förbättra mänskliga rättigheter. Men det är samtidigt barnen som är mest utsatta idag. Ett hungrigt barn utan tillgång på rent vatten och sanitet drabbas oftare av sjukdomar. Så många som 800 barn dör varje dag av förorenat vatten. Många fler barn än så blir sjuka och orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och utnyttjande. Det innebär personligt lidande och att de inte kommer att orka vara med och förbättra världen.

Därför känns det både rimligt och självklart att vi på NCC är med och hjälper dem. Som företag har vi beslutat att vara aktiva i bygget av ett hållbart samhälle. Därför går vi nu in i ett långsiktigt partnerskap med FN:s barnrättsorganisation UNICEF. Vi får en etablerad global partner som arbetar proaktivt med vattenfrågan och barnkonventionen. NCC går in med ett regelbundet stöd till organisationens vatten- och sanitetsprogram i Kina och Östtimor. Vattenfrågan är av central betydelse för hållbar utveckling. Med tillgång på rent vatten kan man odla mat, sköta hygien och driva industriell produktion som ger ekonomiskt välstånd. Men klimatförändringarna kommer att leda till att vattenbrist blir vanligare i många av världens regioner. Andra regioner kommer att få leva med skyfall som leder till översvämningar och till att jord sköljs ut i havet. Jordmassorna slammar då igen fiskarnas yngelplatser vilket minskar eller slår ut fiskproduktionen.

Allt hänger ju ihop på planeten Jorden. På NCC är vi väl medvetna om vattens betydelse, delar av vår egen produktion är vattenkrävande. I Skandinavien tar vi vatten för givet. Det bör vi inte göra. Årets vattenbrist på Öland och Gotland är viktiga varningstecken. NCC bygger i Norden men verkar samtidigt på en global marknad. Allt mer av det material vi köper kommer från delar av Asien. Och vi vill ta ansvar för människorna i de regioner vi direkt eller indirekt är verksamma. Det nya samarbetet med UNICEF är ett sätt att göra det.

Förutom vårt ekonomiska stöd ska vi hjälpa varandra med kunskap. NCC kommer att vara med i UNICEF:s referensgrupp när de bygger upp sitt program ”Barnvänliga städer”. Och vi får hjälp av UNICEF med att inkludera ett barnrättsperspektiv i vår verksamhet och i vårt arbete med inkluderande hållbara städer. Vår ambition är också att NCC kan stötta UNICEFs verksamhet med vår kompetens i katastrofområden. Exempelvis ser vi över om det är möjligt för våra medarbetare att bidra med erfarenhet och problemlösning på UNICEF:s innovationscenter i Köpenhamn.

Jag är både stolt och glad över att vi på NCC nu tar ett större globalt ansvar. Jag ser fram emot att etablerar en bra relation med UNICEF, en partner som verkligen har insikt i hur vi tar hand om morgondagens generationer i världen. Tillsammans med UNICEF är jag övertygad om att vi kan åstadkomma betydligt mer för en hållbar framtid än som ensam aktör. För när människor som vill förbättra världen samarbetar blir ekvationen 1+1 =3.

/Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC

Foto: UNICEF

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.