NCC tar in globala mål i arbetet med hållbarhet

Det är inte bara NCC som insett det. Även Apple, BMW, Microsoft, H&M och IKEA har uppdaterat sin identitet. Världens företag behöver bygga en självbild som samhällsaktör och inte bara fokusera på de ekonomiska resultaten.

Det är inte bara NCC som insett det. Även Apple, BMW, Microsoft, H&M och IKEA har uppdaterat sin identitet. Världens företag behöver bygga en självbild som samhällsaktör och inte bara fokusera på de ekonomiska resultaten.

Under flera år har jag sett den här trenden bli starkare. Näringslivet går igenom en förvandling. Företagens bidrag till arbetet för ett hållbart samhälle blir allt mer konkret. Inte sällan har vi starkare visioner än politikerna.

Elbilsföretaget Tesla har börjat tillverka solceller för hustak och stora batterier som lagrar solenergin på natten. En villaägare med alla tre produkterna kan därför vara självförsörjande på grön el för både hemmet och bilen.

Företaget Arvid Nordquist säljer ett kaffe som är ovanligt heltäckande i hållbarhet. Allt kaffe företaget köper, rostar och säljer är ekologiskt odlat, socialt certifierat och dessutom klimatkompenserat.

På klädföretaget Lindex står det insamlingsbehållare för textilåtervinning. Företaget ger till och med rabatt på nya kläder när kunden lämnar in utslitna kläder till återvinning. Företaget sluter kretslopp och jobbar för en cirkulär ekonomi.

Listan på seriöst hållbara företag kan göras lång och växer stadigt.

NCC har utvecklingen till hållbar samhällsaktör pågått under många år. Exempelvis miljöcertifierar vi idag bostäder, kontor och infrastrukturbyggen som broar.

Vi har under flera år byggt mer energieffektiva hus än Boverkets byggregler kräver. Våra egna klimatutsläpp ska vara halverade till år 2020, under förra året minskade vi dem med 14 procent. Ett fokuserat arbete pågår ständigt för att öka jämställdhet, mångfald och säkerhet på våra arbetsplatser.

Och nu tar vi ännu ett steg i den hållbara riktningen. Vi går till FN:s arbete med Agenda 2030 och börjar med att lyfta in FN:s globala mål för hållbar utveckling i vårt arbete. Först genom att ta in de nio mål som har starkast koppling till vår verksamhet. Men vi kommer att lyfta in fler av de totalt 17 målen framöver.

Världens ledare står bakom de här 17 globala målen. Syftet är att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen.

För att uppnå den här ambitiösa agendan är det viktigt med starka, oberoende plattformar för civilsamhället, har Helen Clark sagt, chefen för FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Jag håller med. Jag ser FN:s globala mål som samhällets kravspecifikation på företag och politiker.

Och behoven av handling är akuta. Från oss företag, från politiker och från privatpersoner. Som FN:s förra generalsekreterare Ban Ki-moon sa när målen antogs:

”Vår generation är den sista som kan undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna, och den första som har resurserna och kunskapen att utrota den extrema fattigdomen.”

 

Christina Lindbäck,
hållbarhetschef på NCC

 

De här globala målen tar NCC in i verksamheten

3 Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10 Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11 Hållbara städer och samhällen. Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12 Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13 Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

16 Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17 Genomförande och globalt partnerskap. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: www.globalamalen.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Puky

  24 mars, 2017 08:47

  ”Under flera år har jag sett den här trenden bli starkare. Näringslivet går igenom en förvandling. Företagens bidrag till arbetet för ett hållbart samhälle blir allt mer konkret.”
  Visst är det härligt? 🙂 Som konsumenter kan vi rösta med våra pengar, så undvik de smutsigare företagen – åtminstone när det finns gröna och sköna alternativ!

 • Puky

  24 mars, 2017 08:47

  ”Under flera år har jag sett den här trenden bli starkare. Näringslivet går igenom en förvandling. Företagens bidrag till arbetet för ett hållbart samhälle blir allt mer konkret.”
  Visst är det härligt? 🙂 Som konsumenter kan vi rösta med våra pengar, så undvik de smutsigare företagen – åtminstone när det finns gröna och sköna alternativ!