NCC minskar motorsportens klimatutsläpp

En rallytävling med vrålande motorer och lukten av bränt gummi. En solklar miljöbov, tänker du kanske. Men i själva verket är det ett miljöanpassat evenemang med oväntat låga klimatutsläpp.

En rallytävling med vrålande motorer och lukten av bränt gummi. En solklar miljöbov, tänker du kanske. Men i själva verket är det ett miljöanpassat evenemang med oväntat låga klimatutsläpp.

Den 1-3 september var det sportbilsfestival och tävlingar på Solvalla, norr om Stockholm. Bilarna körde på det som vanligtvis är en travbana. Prins Carl Philip Bernadotte satt bakom ratten på en av tävlingsbilarna. Drygt 15 000 åskådare var på plats.

Det som få vet om är att motorsporten gradvis genomgår en allt större miljöanpassning.

Tävlingen på Solvalla har få saker gemensamt med världens första Grand Prix, som hölls 1906 utanför Le Mans i Frankrike. Ljudnivån är lägre och säkerheten större. Men framför allt är utsläppen av koldioxid betydligt lägre.

De moderna motorerna i bilarna är energieffektiva och drivs med alkylatbensin, som ger extra låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ett lopp är dessutom en jämförelsevis kort sträcka och bilarna hinner inte använda några större mängder bensin.

En motortävlings största miljöbelastning är istället åskådarnas resor till tävlingen, om tävlingen ligger långt ifrån sin publik. Det stod klart när den svenska racingarrangören STCC, Scandinavian Touring Car Championship, miljöcertifierade sin verksamhet.

Därför har STCC börjat ta tävlingarna till publiken. Ett exempel är tävlingen på Solvalla, dit besökarna kan åka med klimatsmart kollektivtrafik.

För att förvandla en travbana till racingbana rullades först markduk ut på banan. Lutningen på kurvorna justerades med återanvänd bergkross, som fanns på platsen från tidigare lopp. Sedan asfalterades travbanan. NCC stod för asfalten. Vi la ut den under två – tre dagar innan loppet och fräste bort den ett par timmar efter tävlingen.

Låt mig förklara hur vi halverat klimatutsläppen från asfalteringen.

Loppet på Solvalla kördes på lågtempererad NCC Green Asphalt, som vi på NCC har utvecklat. Genom att tillsätta vanligt vatten till asfaltens bindemedel kan vi tillverka den vid lägre temperaturer. Det sparar energi.

Vi värmde också asfaltsmassan genom att elda träpellets istället för att bränna eldningsolja. Detta tillsammans med NCC Green Asphalt-tekniken gav 80 procent lägre utsläpp av klimatgasen koldioxid.

Hittills har vi bytt ut olja mot pellets i 13 av våra totalt 30 asfaltverk i Sverige. År 2020 ska alla våra asfaltsverk eldas med träpellets eller något annat biobränsle.

De lastbilar som kör ut asfalten har de senaste och snålaste motorerna med högst miljöklassning. När vi efter loppet tog bort asfalten gjorde vi det som vi kanske är mest stolta över:

100 procent av asfalten kördes tillbaka till våra asfaltverk och återvanns, den blandades med ny asfalt.

Summan av vår klimatanpassning av loppet är 50 procent lägre klimatutsläpp, jämfört med traditionell asfaltering. En halvering! Och vårt utvecklingsarbete för en allt mer klimatanpassad asfalt fortsätter.

Att ständigt miljöanpassa verksamheten står högst upp på NCC dagordning. Vi vill förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Men trots att en tredjedel av samhällets klimatutsläpp kommer från transporter är inte lösningen att försöka avveckla vägfordon. Näringslivet och alla andra samhällsfunktioner är beroende av väl fungerande transporter.

Istället bör företag som NCC vara med och klimatanpassa vägtransporterna. Det gör vi. Andelen elbilar växer bland våra tjänstebilar. Vi är med i projektet eRoad Arlanda, som utvecklar teknik för att ladda eldrivna lastbilar medan den kör.

Vi var med och införde miljöcertifieringen Ceequal i Sverige, som används för att certifiera vägbyggen samt andra mark- och anläggningsprojekt.

Och även motorsporten miljöanpassas. Miljöengagerade motorentusiaster från Wäxjö har med framgång kört en rallybil på etanol. Racingarrangören

STCC jobbar aktivt för elbilsrallyn och hoppas ordna det första om ett par år.

Då vill vi vara med och lägga den mest miljöanpassade asfalten som går att ta fram. Och den heter NCC Green Asphalt.

Gästbloggare:
Jacob Lövgren, platschef på NCC Industry

Här kan du titta på filmen om vårt projekt på Solvalla:

Foto: En stillbild från filmen här ovan.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.