NCC hjälper yrvakna fjärilslarver i Finland

Små vackra larver av fjärilen rostvinge kryper oväntat runt på snön i NCC:s bergtäkt i Ohkola i södra Finland. Det upptäckte insektsexperten Olli Elo när han för en dryg vecka sedan gjorde årets första besök på platsen.

Små vackra larver av fjärilen rostvinge kryper oväntat runt på snön i NCC:s bergtäkt i Ohkola i södra Finland. Det upptäckte insektsexperten Olli Elo när han för en dryg vecka sedan gjorde årets första besök på platsen.

Vanligtvis ligger de här fjärilslarverna och sover så här års. Men vintern i södra Finland är ovanligt varm och snön har börjat smälta. Ollis teori är att larverna troligtvis försökte hitta en plats att somna om på, så att de kunde vakna när det finns gröna blad att äta.

De klimatförändringar vi nu börjat få uppleva gör extremt väder vanligare. Det är inte första gången som olika arter yrvaket kommer att försöka anpassa sig till oväntat varmt väder under en årstid när det vanligtvis är stabil kyla.

NCC vill hjälpa naturens ekosystem där det är möjligt.

Till exempel i de bergtäkter där vi hämtar en del av vårt stenmaterial. Där utvecklar vi metoder för att underlätta för naturen att sprida sig och frodas, både under tiden vi driver bergtäkten och efteråt när vi återställer täktområdet.

NCC i Finland är hittills bäst på detta inom NCC, även om liknande projekt pågår i Sverige och Danmark. I Finland har projektet KIELO pågått under snart fem år.

Våra medarbetare, miljöingenjör Hanna Haukilahti och Reetta Toivanen, jobbar tillsammans med biologer för att hjälpa växter, djur och svampar att kolonisera all mark där stenbrytning inte pågår eller har avslutats.

Vi sprider ut rätt sorts jord och placerar ut trädstammar som får multna långsamt. I det här materialet gror frön och sporer. Växterna lockar till sig insekter som i sin tur lockar till sig fåglar och andra djur som äter insekter.

Sedan är naturens näringskedja igång på platsen, flera år tidigare än om vi inte hade hjälpt till. Åren efter ett sådant KIELO-projekt i stenbrottet i finska Ohkola artbestämde insektsexperten Olli Elo hela 392 olika fjärilar, till exempel rostvinge.

Arbetet för biologisk mångfald ger inte bara stöd åt de lokala ekosystemen utan skapar även engagemang och stolthet på NCC. Det ger också samhällsnytta som rekreation och hälsa, värden som varar länge efter vi avslutat verksamheten i bergtäkten.

Metoderna för att öka den biologiska mångfalden har vi sammanställt i en handbok som vi gärna delar med oss av. För vi vill ju gärna att fler ska jobba så här.

//Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.