NCC blir Pepp

Idag firas internationella kvinnodagen och även om NCC och många andra bolag i byggbranschen har en bra bit kvar innan branschen är jämställd sker förändringar. Ett nytt samarbete för en mer jämställd byggbransch som vi är lite extra stolta över just nu är med Pepp på KTH.

Idag firas internationella kvinnodagen och även om NCC och många andra bolag i byggbranschen har en bra bit kvar innan branschen är jämställd sker förändringar. Ett nytt samarbete för en mer jämställd byggbransch som vi är lite extra stolta över just nu är med Pepp på KTH.

Pepp arbetar i tre led med mentorskap, tjejer på gymnasiet får en mentor på KTH i Stockholm, som i sin tur får en mentor på NCC. Gymnasietjejer, universitetsstudenter och näringsliv möts för att skapa byta tankar och erfarenheter, samtidigt som mångfalden inom de tekniska yrkena ökar. Genom att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden vill Pepp väcka intresse, utmana fördomar och visa de oändliga möjligheter som branschen har att erbjuda.

Ulrika Sandahl, Projektchef, Civil Engineering, är en av NCC:s åtta mentorer med i Pepp. Varför engagerar du dig i Pepp?
– Jag vill dela med mig av mina erfarenheter från 25 års arbetsliv som kvinna i anläggningsbranschen. Förhoppningsvis kan jag inspirera fler unga kvinnor att upptäcka hur fantastiskt roligt och utvecklande det är att vara entreprenör och samhällsbyggare. Jag vill kunna bidra till att dagens unga tjejer på väg ut i arbetslivet inser sina möjligheter och tar vara på hela sin potential inför framtida vägval.

Varför är det viktigt att ge unga tjejer kvinnliga förebilder?
– Jag vet av egen erfarenhet hur betydelsefullt det varit genom åren att kunna ha kontakt med andra kvinnor i olika sammanhang såsom kollegor, chefer, mentorer, övriga branschkontakter et.c . De har fungerat som inspiration, bollplank och förebilder under min karriär.

Vad hoppas du få ut av ditt mentorskap?
– Jag får ta del av hur den nya generationen kvinnor på väg ut i branschen ser på sin framtid och sin utveckling. Det ger mig insikter och utvecklar mitt eget ledarskap, jag får perspektiv på min egen vardag som kvinna i branschen och hur jag kan stötta andra kvinnor i sin yrkesutveckling.  

Och: Om aktieägarna säger ja på stämman i början av april blir NCC det första byggbolaget på börsen med en majoritet kvinnor i styrelsen. NCC har också en högre andel kvinnliga ledare än branschgenomsnittet enligt statistik från Byggindustrierna.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.